Coronacrisis: Zelfstandige grenswerkers en AOW’ers ook recht op Tozo

Op verzoek van de Tweede kamer, kunnen ook zelfstandige grenswerkers en AOW’ers aanspraak maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Bij het berekenen van de inkomensondersteuning, tellen alleen de inkomsten voor werk mee.

Dit heeft staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de Tweede Kamer toegezegd. Voor de groepen die worden toegevoegd aan de Tozo-regeling geldt dat zij hun aanvraag kunnen doen zodra de ministeriële regeling die de uitbreiding regelt van kracht is. Deze is naar verwachting eind april gereed.

Ondernemers kunnen Tozo-aanvragen tot en met 31 mei indienen bij hun gemeente, voor maximaal drie maanden in de periode tussen 1 maart en 31 augustus 2020. Aanvragen kunnen dus ook met terugwerkende kracht worden ingediend.

Grenswerkers
Zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land, kunnen (als zij aan de voorwaarden voldoen) in aanmerking komen voor bijstand op grond van de Tozo-regeling. Zij moeten hiervoor een aanvraag doen in hun woongemeente. Voor eventuele financiele ondersteuning van hun bedrijf zijn zij aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is. Zij komen dus alleen in aanmerking voor de inkomensondersteuning en niet voor het bedrijfskrediet.

Zelfstandigen die in een ander EU-land wonen en in Nederland gevestigd zijn, kunnen in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet, maar niet voor inkomensondersteuning. Voor inkomensondersteuning kunnen zij een beroep doen op de sociale bijstand in hun woonland. Voor deze zelfstandigen, die geen woonplaats hebben in Nederland, wordt nog bepaald in welke gemeente(n) zij hun aanvraag kunnen doen.

AOW-gerechtigden
Ook zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen binnenkort binnen de Tozo-regeling een bedrijfskrediet aanvragen tegen lage rente. De lening heeft een looptijd van drie jaar en hoeft tot januari 2021 niet te worden afgelost.

Inkomensondersteuning door Tozo
Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen:

  • De gemeente verstrekt een uitkering op basis van de Participatiewet. De uitkering is een aanvulling tot het sociaal minimum oftewel bijstandsniveau. Voor gehuwden en samenwonenden wordt het inkomen aangevuld tot een bedrag van 1500 euro netto. Voor alleenstaanden is dit 1050 euro netto.
  • De lening voor bedrijfskapitaal kent een maximum van 10.157 euro. Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat deze verwacht dat het inkomen daalt tot onder het sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis.

CORONA EN HR: Handige HR-tools voor die nu mooi van pas komen

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?