Personeelsnet

Collega’s kunnen échte vrienden worden, maar kinderen en familie gaan voor

De werkplek is een perfecte plaats om vrienden te maken. Meer dan de helft van de collega’s ziet elkaar ook wel buiten het werk. Vooral jongeren ondernemen in hun privétijd van alles met collega’s. Zodra er kinderen komen, neemt de deelname aan sociale activiteiten buiten het werk flink af. Werkgevers kunnen de goede sfeer tussen collega’s stimuleren door vaker iets leuks te organiseren.

Dat meldt recruitmentbureau Page Personnel op basis van Europees onderzoek. 

Positieve relatie met collega’s
Werknemers doen graag mee met sociale evenementen, want ze zijn bijna allemaal van mening dat een positieve relatie met collega's essentieel is. Hun gezinssituatie speelt wel mee, want als ze kinderen hebben, nemen minder mensen deel aan extra activiteiten met collega’s.

Terwijl zes op de tien mensen onder de 35 jaar meedoen met personeelsborrels of andere activiteiten na het werk, geldt dit slechts voor één op de drie werknemers boven de 35 jaar. Werkgevers spelen daar soms weer op in met een (jaarlijkse) familiedag op het werk waar ook kinderen welkom zijn.

Teambuilding en uitjes voor productiviteit
Bedrijven organiseren steeds meer evenementen met collega's, met als doel werknemers te betrekken en een gevoel van saamhorigheid te ontwikkelen. Bijvoorbeeld het vieren van behaalde doelen, collega-borrels, verjaardagen of het vertrek van een collega. Er is dus bepaald geen gebrek aan ideeën om de samenhang van het team te versterken.

Volgens het onderzoek van Page Personnel zeggen bijna alle respondenten (99%) dat een positieve relatie met hun collega's essentieel is. Driekwart van de werknemers (76%) is ook van mening dat een goede relatie met collega's hun productiviteit ten goede komt. De helft van de werknemers (53%) beschouwt hun collega's zelfs als vrienden met wie ze tijd buiten het werk kunnen doorbrengen.

Werk is geweldige plek om vrienden te maken
Uit het onderzoek blijkt verder dat meer dan de helft (56%) regelmatig contact met hun collega’s heeft buiten de kantooruren. Vier op de tien praat na het werk met collega’s over zaken waarvoor ze op kantoor geen tijd hebben.

De werkplek kan een geweldige plek zijn om vrienden te maken, want één op de tien brengt zelfs wel eens weekends door met één of meerdere collega's. Dat geldt dan vooral voor jonge werknemers onder de 35 jaar (zonder kinderen) en voor ouderen (wanneer de kinderen uit huis zijn).

Verwar sociale activiteiten niet met teambuilding
Activiteiten met collega’s versterken de saamhorigheid, maar slaan soms door in extreme gevallen van teambuilding. De bedoeling van teambuilding is om medewerkers in een niet alledaagse situatie te laten denken, handelen en samenwerken. Maar niet elke activiteit die werknemers ertoe aanzet om in een team samen te werken, zorgt voor meer saamhorigheid.

Volgens Olivier Dufour van Page Personnel is teambuilding vooral bedoeld om relaties te optimaliseren, niet om ze op te bouwen. Veel managers zetten teambuilding in als de sfeer op het werk slecht is. Maar “als de basis van de relatie verrot is, werkt het niet”, waarschuwt Dufour, want het is dan “alsof je een huis bouwt zonder fundering.” Daarom is constante aandacht van het management nodig. Vaker per jaar kleinere activiteiten organiseren, heeft dan ook veel meer effect dan één keer per jaar een groot evenement.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?