Personeelsnet

‘Cao’s te weinig toekomstgericht’

‘De cao’s die in 2018 worden afgesloten, zijn  te weinig gericht op de toekomst. Er wordt veel te weinig afgesproken over investeringen in de kwaliteit van de beroepsbevolking voor de lange termijn. Voorzover in cao’s wél toekomstgerichte afspraken worden gemaakt, zijn die vooral kostenverhogend.’

Dat stelt directeur Gerard Groten van werkgeversvereniging AWVN, hij constateert dat het aantal concrete afspraken over opleiding en ontwikkeling van werkenden stagneert. In 75% van de 2018-akkoorden staan nieuwe afspraken over zogenoemde ‘duurzame inzetbaarheid’, maar daarvan is 1 op de 3 een studieafspraak. Het aantal afspraken met concrete plannen blijft klein. Groten noemt dit ‘zeer zorgelijk’: ‘We weten dat er op zeker moment een omslag in de economie en op de arbeidsmarkt komt. We weten ook dat de arbeidsmarkt snel verandert. Dan is het een gemiste kans om daar niet sterker op te anticiperen.’

Vakbonds­voorstellen als generatiepact en andere ontziemaatregelen voor ouderen verkleinen daarbij volgens Groten het arbeidspotentieel op een toch al krappe arbeidsmarkt. ‘Het gevaar bestaat bovendien dat deze tijdelijke maatregelen structureel gaan worden zoals we dat in het verleden met bijvoorbeeld de vut hebben gezien.’

De cao-directeur stelt vast dat de discussie over de hoogte van de loonstijging aan het wegebben is. ‘We zien al vele jaren dat de loonontwikkeling de economische vooruitzichten met vertraging volgt. Gaat de economie beter, dan volgen de lonen ongeveer een jaar later vanzelf. En als de economie krimpt, blijven de loonafspraken nog lang op hoog niveau.’ Groten verwees naar de recentste vooruitzichten van De Nederlandse Bank die wijzen op forse loonstijgingen de komende tijd. 

In 2018 werden tot dusver 182 cao’s afgesloten. Het tempo waarin cao’s opnieuw worden afgesloten is normaal. Het gemiddelde van de contractloonstijgingen voor al die 2018-akkoorden bedraagt 2,28 procent en loopt nog steeds op.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

 

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?