Personeelsnet

Bedrijfsarts wordt door werkgever onder druk gezet om oordeel te wijzigen

Vier van de tien werknemers die langer dan zes weken ziek zijn, voelen zich benadeeld door hun werkgever vanwege hun ziekte. Werkgevers zetten bedrijfsartsen onder druk om adviezen en oordelen aan te passen. Dat is beste opmerkelijk, omdat de gewijzigde Arbowet de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts juist zou versterken.

Uit een enquête van het Tv-programma Radar onder 11.000 mensen komt het beeld naar voren dat zieke werknemers niet goed worden begeleid. Ze moesten te snel weer aan het werk of kregen ze een mindere of minder leuke functie na ziekte. Verder belanden mensen in de WW, terwijl ze eigenlijk nog ziek zijn. Een kwart van de mensen die vanuit ziekte in de WW terecht komt, geeft aan dat dit onder druk is gegaan.

Bedrijfsarts moet beoordelingsverslag aanpassen
Radar laat bedrijfsartsen aan het woord die aangeven niet onafhankelijk te kunnen handelen bij de begeleiding van zieke medewerkers. Hoewel er ook veel werkgevers zijn die goed voor hun personeel zorgen, zien zij dat het gebeurt dat een werkgever de bedrijfsarts onder druk probeert te zetten onder het motto ‘wie betaalt, bepaalt’.

Bedrijfsartsen krijgen soms het verzoek van de werkgever om het beoordelingsverslag, waarin de belastbaarheid van de werknemer wordt beschreven, aan te passen. Als ze dat niet doen, worden ze gewoonweg vervangen voor een andere bedrijfsarts die dit wel wil doen. Ook uit de enquête van Radar blijkt dat meer dan een kwart van de respondenten tijdens ziekte wordt gewisseld van bedrijfsarts, meestal op verzoek van de werkgever.

Werkgevers willen wel de regie blijven houden
Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland twijfelen niet aan de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts. Die onafhankelijkheid is wettelijk geborgd en wordt op meer manieren gegarandeerd. Bovendien geeft de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet sinds 1 juli 2017 aan de werknemer de wettelijke mogelijkheid om een second opinion te vragen aan een andere bedrijfsarts.

De werkgevers wijzen er wel op dat zij twee jaar lang het loon moeten doorbetalen van de zieke medewerker en bovendien aan re-integratieverplichtingen moeten voldoen. Dat is vooral zwaar voor het midden- en kleinbedrijf. Omdat er zoveel belangen zijn, moet de regie voor het re-integratieproces daarom wel bij de werkgever blijven liggen. Dat is in de gewijzigde Arbowet dan ook niet veranderd.

Bedrijfsarts moet zich op eigen positie beraden
De vereniging van bedrijfsartsen NVAB betreurt het dat hun leden worden gehinderd in het uitoefenen van hun werk en dat werknemers zich benadeeld voelen. De NVAB vindt dat de bedrijfsarts strikt professioneel en onafhankelijk moet kunnen werken, volgens de normen van de beroepsgroep.

De NVAB stelt dat de werkgever een bedrijfsarts zijn/haar werk moet laten doen. Een bedrijfsarts onder druk zetten om adviezen aan te passen is onacceptabel. Wanneer dit gebeurt, moet de bedrijfsarts ‘zich beraden op zijn positie en onderzoeken of hij mogelijkheden heeft om alsnog de juiste voorwaarden te realiseren’.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?