Aanvragen STAP-scholing kan weer vanaf 28 februari, dit zijn de strengere regels

Wie zin heeft in een gratis snoepreisje door gebruik te maken van de STAP-subsidie, komt dit jaar bedrogen uit. De minister van SZW heeft de regels voor het scholingsaanbod drastisch aangescherpt, nadat de scholingsregeling vorig jaar door enkele aanbieders oneigenlijk is gebruikt. Scholingsaanbieders moeten een keurmerk hebben. En om te voorkomen dat enkele aanbieders teveel verdienen aan de subsidieregeling, komt er een begrenzing van 300 deelnemers per opleiding. Nu de regeling strenger is geworden, kan iedereen die voor subsidie in aanmerking komt vanaf 28 februari 2023 weer een aanvraag doen. Een overzicht van de strengere regels vindt u hier.

Minister van Gennip (SZW) heeft de strengere regels voor de STAP-subsidie vandaag afgekondigd met een wijzigingsregeling in de Staatscourant.

Doel van het STAP-budget is dat mensen meer de eigen regie nemen in hun ontwikkeling en loopbaan. Door gebruik te maken van scholing, kunnen zij zich ontwikkelen en duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. De subsidieregeling is in de plaats gekomen van de fiscale scholingsaftrek, die in 2022 is afgeschaft. Maar vorig jaar bleek dat er opleiders waren die de STAP-regeling oneigenlijk gebruikten.

Aanvragen januari overgeslagen
Eind vorig jaar besloot het kabinet de aanvraagmogelijkheid in januari over te slaan om de regeling ‘strenger en strakker’ te maken. Ook heeft de Toetsingskamer STAP onderzoek uitgevoerd bij 200 opleiders die ruim 3.500 opleidingen aanbieden. Er was niet altijd sprake van misbruik, dus moest het onderzoek zorgvuldig gedaan worden. Want aanbieders die de regeling misbruiken voor eigen gewin, kunnen uit het STAP-register worden gezet.

Minister Van Gennip: “Hoe vervelend het ook was om mensen teleur te moeten stellen, is het goed geweest dat wij de tijd hebben genomen om de nodige verbeteringen door te voeren. Met de genomen maatregelen heb ik er vertrouwen in dat de STAP-regeling beter zal functioneren. De komende maanden worden nog meer verbeteringen doorgevoerd, zoals het aanpassen van het aanvraagproces.”

Strakker en strenger
De voorwaarden voor aanbieders van STAP-opleidingen zijn als volgt aangescherpt:

Voorwaarden STAP-budget per 6 februari 2023

  • Er komt een begrenzing van 300 toekenningen per scholingsactiviteit van een opleider. Dit geldt per kalenderjaar.
  • De minister van SZW kan opleidingen én opleiders voortaan, bij misbruik, uitsluiten van STAP.
  • Opleiders worden vooraf actief geïnformeerd over de voorwaarden voor STAP-budget en moeten verklaren dat de door hen opgevoerde scholingsactiviteiten voldoen aan de voorwaarden van STAP.
  • Opleiders die snoepreisjes of cadeaus aanbieden om mensen te overtuigen om voor hen te kiezen worden (op basis van risicogericht onderzoek of meldingen) gevraagd hun activiteiten te staken. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven, wordt een opleiding uit het scholingsregister verwijderd.
  • Na iedere aanvraagperiode worden de gekozen scholingsactiviteiten, het aantal subsidies en het totale subsidiebedrag per scholingsactiviteit openbaar gemaakt.
  • De definitie van ‘lesmateriaal’ wordt in de regeling vervangen door ‘literatuur of middelen’. Daarmee kunnen alleen literatuur en veiligheidsmateriaal gesubsidieerd worden.

De precieze maatregelen zijn te vinden in de wijzigingsregeling in de Staatscourant. Met de keurmerken is afgesproken dat zij vooraf gaan controleren of opleidingen voldoen aan de voorwaarden van STAP.

Aanvragen vanaf 28 februari 2023
Het STAP-budget kan dus vanaf 28 februari 2023 weer worden aangevraagd. Op de website stap-budget.nl staan alle opleidingen vermeld die in aanmerking komen voor de STAP-subsidie.

Wie kan een STAP-budget voor een opleiding aanvragen? Dat kan als u:

  • Ouder bent dan 18 jaar en nog geen AOW ontvangt (of je wel of niet werkt, een uitkering ontvangt of ondernemer bent, is voor de aanvraag niet relevant).
  • De afgelopen 27 maanden minstens 6 maanden in Nederland gewoond, gewerkt of een uitkering heeft gehad (en daarmee dus 'volksverzekerd' bent).
  • Dit kalenderjaar nog geen STAP-budget hebt ontvangen en er nog budget beschikbaar is.
  • De opleiding is ingeschreven bij het STAP-scholingsregister en daar nog plaatsen en budget voor aanwezig zijn.


MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 280 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?