Zo laat je de HR-afdeling van je bedrijf zo efficiënt mogelijk werken

Vaak kost het planners onnodig veel tijd om medewerkers op de juiste wijze over opdrachten te verdelen. Het toepassen van een tool voor de urenregistratie van medewerkers is een goede eerste stap richting het vereenvoudigen van het workforcemanagement binnen organisaties.

Laat de HR-afdeling sturen op basis van data
Werken en ondernemen op basis van data wint aan populariteit binnen de verschillende afdelingen van organisaties. Zo ook de HR-afdeling, waar bijvoorbeeld steeds vaker gekozen wordt voor het inzetten van een online tool voor urenregistratie.

Een medewerker heeft hierbij een eigen account, waarbij deze dagelijks of eens per week aangeeft welke tijd hij of zij aan een project of opdrachtgever besteed heeft. Waar hier voorheen losse Excel-sheets voor gebruikt werden, kiest men tegenwoordig voor automatisering. Het bespaart de HR-afdeling veel tijd en biedt hen real-time inzicht in de inzet van personeel.

Mogelijkheden in tools voor urenregistratie
Een tool voor urenregistratie biedt personeel niet alleen de mogelijkheid aan te geven hoeveel uur zij aan een project besteed hebben. Ze geven direct hun verlof door en maken melding van ziekte. Op basis van deze informatie, opgeslagen in een centraal systeem, biedt de HR-afdeling de mogelijkheid het werkrooster in te vullen.

Wie is wanneer inzetbaar? Aan welke projecten moeten we de komende periode wat meer aandacht besteden? Welke opdrachtgever biedt de beste vergoeding voor de gemaakte uren? Enzovoorts. Het bijhouden en invoeren van deze data doen medewerkers niet alleen via hun laptop, maar bijvoorbeeld ook via de app op hun smartphone. Zo hebben ze deze tool altijd bij de hand.

Facturatie op basis van input medewerkers
Voorheen werd de data uit een sheet handmatig omgezet naar een factuur. Het leidde tot een onnodig grote kans op fouten; is de juiste data gebruikt? Zwerft er nog ergens een tweede spreadsheet rond?

Dit kan sneller, door het proces van het bijhouden van het aantal gewerkte uren tot en met de facturatie te digitaliseren. Een platform als TimeChimp biedt ondernemers en HR-afdelingen deze functionaliteit.

Workforcemanagement vereenvoudigen binnen de organisatie
Het toepassen van een tool voor de urenregistratie van medewerkers is een goede eerste stap richting het vereenvoudigen van het workforcemanagement binnen organisaties. Vaak kost het planners onnodig veel tijd om medewerkers op de juiste wijze over opdrachten te verdelen. Denk aan een verlofaanvraag die per mail gedaan werd, de diverse losse documenten waarin de gevraagde capaciteit per project is doorgegeven, enzovoorts.

Door dergelijke processen te centraliseren, heeft een planner alle benodigde data bij de hand. Het vereenvoudigt het proces rond het creëren van het werkrooster, verkleint de kans op fouten en voorkomt daarmee frustraties bij medewerkers. Niets is vervelender ingepland te worden in een periode waarin je afwezig bent door opgenomen verlof. Maakt jouw organisatie al gebruik van tooling voor workforcemanagement?

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?