Weten: wanneer heeft een werknemer recht op een transitievergoeding?

Per 1 juli 2015 is de transitievergoeding ingevoerd. Maar wanneer heeft een werknemer daar nu precies recht op? Arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen legt uit.

Arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen 

De hoofdregel
De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) stelt als hoofdregel dat iedere werknemer die minimaal 2 jaar in dienst is geweest, bij ontslag recht heeft op een transitievergoeding.

De uitzonderingen
Zoals met iedere regel, zijn er uitzonderingen.

Dit zijn de belangrijkste uitzonderingen voor wat betreft de transitievergoeding:

  • Werknemer heeft ernstig verwijtbaar gehandeld of nagelaten;
  • Werknemer is jonger dan 18 en werkt niet meer dan 12 uur per week;
  • Werknemer heeft de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd;
  • Werkgever is failliet;

In bovenstaande gevallen heeft de werknemer géén recht op een transitievergoeding.

Hoogte transitievergoeding
De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Maar is de werknemer langer dan 10 jaar in dienst, dan krijgt de werknemer vanaf het 10e dienstjaar 1/2 maandsalaris per dienstjaar.
Voor werknemers ouder dan 50 loopt het zelfs op tot 1 maandsalaris per dienstjaar vanaf het 10e dienstjaar.

Er zit overigens ook een maximum op de transitievergoeding. Voor het jaar 2016 bedraagt het maximum76.000,00, of een jaarsalaris.

Let op: werkgevers mogen in bepaalde gevallen inzetbaarheids- of transitiekosten van de transitievergoeding aftrekken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten voor een outplacementtraject. De werkgever mag deze kosten alléén van de transitievergoeding aftrekken, wanneer de werknemer daarmee schriftelijk heeft ingestemd. 

Vragen?
Heeft u vragen over de transitievergoeding? Neem dan eens vrijblijvend contact op met arbeidsrechtspecialist Pierre van Geffen, werkzaam als advocaat bij Joosten Advocaten, gevestigd te Amsterdam en Utrecht. U kunt mr. Van Geffen bereiken via 020 – 330 79 50 of via e-mail: vangeffen@joostenadvocaten.nl. Pierre van Geffen is ook te volgen via LinkedIn.

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 280 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?