Werkgeversvereniging wil dat Nederlanders langer gaan werken

De arbeidsmarkt is nu zo krap, dat het onze welvaart bedreigt. Daarom moeten werknemers méér uren gaan werken. In ruil daarvoor moeten werkgevers dan voltijdscontracten aanbieden en de werk-privébalans verbeteren. Verder moet de productiviteit omhoog met nieuwe technologie, waarvoor werknemers moeten worden opgeleid.

Dat stelt directeur Raymond Puts van werkgeversvereniging AWVN, de belangrijkste adviseur van het Nederlandse bedrijfsleven op het vlak van cao’s.

Meer werken voor economische groei
Nederlandse vacatures worden niet vervuld, terwijl één miljoen mensen inactief aan de kant staan. Verder is Nederland nog steeds deeltijdkampioen.

Volgens Puts is het “met het oog op toekomstige economische groei en het welzijn van grotere groepen mensen, dringend gewenst om het beleid om te gooien.” Het ligt in de verwachting dat werkgevers zijn opmerkingen zullen meenemen bij aanstaande cao-onderhandelingen.

Vier lijnen voor overleg met vakbonden
De AWVN schetst vier lijnen waarop werkgevers en (potentiële) werknemers met hun vakbonden zelf invloed hebben:

  • de instroom op de arbeidsmarkt vergroten en onbenut talent inschakelen. Dat kan onder meer door niet langer op zoek te gaan naar de kandidaat met het perfecte CV, maar door te selecteren op skills en talenten;
  • gemiddeld per werkende meer uren maken. Een sleutel hierin is een betere werk-privébalans. Werkgevers kunnen helpen door standaard voltijdcontracten aan te bieden en zaken als arbeidsduur en werk-privé actief met medewerkers te bespreken;
  • de uitstroom uit het werkproces verminderen. Nu is juist een tegengestelde beweging gaande. Met de versoepeling van het vervroegd uittreden – de RVU-vrijstellingsregeling – is het weer aantrekkelijk geworden om eerder met pensioen te gaan;
  • de productiviteit verhogen. Investeringen in nieuwe technologie zijn daarin belangrijk, maar dat veronderstelt anders opgeleide werknemers. Daarom moeten de grote hoeveelheden geld die beschikbaar zijn voor ontwikkeling en opleiding van medewerkers beter worden ingezet. Werkgevers moeten wel aan hun medewerkers tijd en perspectief bieden voor hun verdere ontwikkeling.

Overheid moet loonbelasting en toeslagen aanpassen
Puts wil de komende tijd met de vakbonden afspraken maken over onder meer opleiding en ontwikkeling van werkenden.

Maar ook de overheid moet over de brug komen met flankerend beleid. “Het volgende kabinet moet werken lonender maken. Het is niet uit te leggen dat iemand die meer gaat werken, daarvan nauwelijks iets terugziet vanwege hogere belasting en wegvallende toeslagen.”

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?