Personeelsnet

Werkgevers overtuigd van streng ziektebeleid

Werkgevers voeren over het algemeen een streng verzuimbeleid. Want een beleid dat verzuimen te makkelijk maakt, zou kunnen leiden tot meer afwezigheid door ziekte, vrezen de meeste werkgevers.

Deze cijfers blijken uit de HR Marktmonitor van Unique, uitgevoerd door Motivaction. Voor het onderzoek werkten respondenten mee uit het mkb en grootbedrijf.

Werkgevers zijn streng in verzuim
Als het gaat om verzuim, zijn werkgevers streng. Een makkelijk verzuimbeleid zou kunnen leiden tot meer ziekte, verwacht 51% van het mkb en 61% van het grootbedrijf.

Van de werkgevers in de grootzakelijke markt ziet 10 procent het verzuim van medewerkers als falen. Voor de werkgevers in het mkb is dit percentage lager, 6 procent. Van de Nederlandse werknemers zegt 15 procent dat ziek zijn wordt afgekeurd door hun werkgever.

Werknemer voelt zich  verantwoordelijk
Meer dan de helft van de medewerkers (57%) geeft aan zich tè verantwoordelijk te voelen om een dag thuis te blijven als zij zich niet lekker voelen. Ook werkgevers vinden dat hun personeel teveel verantwoordelijkheidsgevoel heeft.

Want 51 procent van het grootbedrijf en 65 procent van het mkb bevestigt dat dit de reden is dat medewerkers ondanks ziekte toch komen werken.

Werkstress is reden tot verzuim
De oorzaken van verzuim lopen uiteen. Voor bijna een kwart van de werknemers (21%) geldt dat zij zich ziekmelden als gevolg van werkstress. 11 procent geeft privéstress als reden voor ziekte, gevolgd door ontevredenheid over werk (9%) en een ongezond leven (5%). De overige 54 procent van de deelnemers gaf geen reden voor het verzuim.

Marion van Happen, algemeen directeur bij Unique: “Het is pijnlijk om te zien dat werknemers zich niet ziek durven te melden. Natuurlijk wil je als organisatie een goed verzuimbeleid en dat begint bijvoorbeeld bij aandacht voor vitaliteit, een open cultuur waarin je met elkaar in gesprek blijft en aandacht voor werkdruk. Zo zorg je ervoor dat werknemers werken wanneer ze dat kunnen en werkelijk gelukkig zijn met hun baan.”

ZELF DOEN: Ziekteverzuim nu effectief aanpakken

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?