Vakbonden willen renteregels wijzigen, waardoor pensioenen omhoog kunnen

De Nederlandse pensioenfondsen doen het beter dan ooit, maar toch gaan de pensioenen niet omhoog. Er moet daarom iets gebeuren aan de kunstmatige lage rente waarmee het kapitaal van de fondsen wordt berekend. Dat is de boodschap van de vakbonden aan de politiek.

De bonden benaderen de politiek, omdat ouderenpartij 50Plus voorstelt om tijdelijk te rekenen met een minimale langetermijnrente van 2 procent.

De vakbonden vinden ook dat de Tweede Kamer dringend werk moet maken van de te lage waardering van onze pensioenvermogens. Want door “te starre rekenregels kunnen veel pensioenfondsen niet indexeren en wordt de pensioenopbouw aangetast. Dit ondermijnt het vertrouwen in het pensioenstelsel,” schrijven de vakcentrales FNV en VCP in een brief aan de Tweede Kamer.

Dekkingsgraad is geen betrouwbare indicatie meer
Nederlandse pensioenen worden vaak al tien jaar niet geïndexeerd. Dat komt vooral omdat de pensioenfondsen moeten rekenen met de lage langjarige rente. Die is zo laag omdat de Europese Centrale Bank investeringen wil stimuleren en dus de rente op geld de afgelopen jaren kunstmatig laag houdt. Volgens de bonden zeggen de dekkingsgraden van de fondsen daardoor steeds minder over hoe de fondsen er echt voorstaan. Want de pensioenvermogens zijn nog nooit zo groot geweest.

Tuur Elzinga, vicevoorzitter van de FNV: ‘Door de rekenregels kunnen de pensioenen niet meestijgen met de lonen. Zo verliezen gepensioneerden aan koopkracht en worden de pensioenen voor de jongeren uitgehold.’ Nic van Holstein, voorzitter VCP: ‘De pensioenfondsen doen het goed, maar door de starre regels zien de mensen daar te weinig van terug. Wij pleiten al jaren voor een stabielere rekenrente en roepen de Tweede Kamer op dit aan te pakken.’

Bonden willen structurele oplossing
De vakcentrales vinden het voorstel van een tijdelijke bodem in de rente van 50Plus begrijpelijk, maar geven de voorkeur aan een structurele oplossing. Ze roepen de Kamer daarom op om de besluitvorming aan te houden.
Later dit jaar moet dan een structurele maatregel worden genomen bij de evaluatie van de rekenregels voor de Nederlandse pensioensector (het Financieel Toetsingskader, FTK). Hierbij moet de langetermijnrente definitief evenwichtiger worden vastgesteld, waarmee Nederland ook meer op één lijn komt met andere landen.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?