Personeelsnet

Technologische vooruitgang brengt soms meer stress dan gemak

Nieuwe technieken op het werk zijn meestal bedoeld om het leven gemakkelijker te maken, maar één op de vijf kantoorcollega's schiet er juist van in de stress. Verhoudingsgewijs hebben meer mannen dan vrouwen extra werkstress door technologische vernieuwingen zoals nieuwe IT-tools of zakelijke apps.

Dat is de uitkomst van recent onderzoek door de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO).  De werkstress die ontstaat door digitale innovaties, leidt in 14% van de gevallen tot negatieve consequenties voor het werk of de gezondheid.

Negatieve impact op werk en gezondheid
De NBPO vroeg de respondenten naar de hoeveelheid digitale tools waarmee gewerkt wordt. 37% van de ondervraagde kantoorprofessionals gebruikt 4 tot 6 digitale tools en 28% gebruikt er zelfs meer dan 7. Hoewel veel digitale tools er op gericht zijn slimmer te werken, is 15% van de respondenten van mening dat technologische vernieuwingen tot meer werk leiden. Eén van de oorzaken kan zijn, dat een kwart geen training krijgt bij de lancering van een digitale innovatie.

Anke Algera, voorzitter van de NBPO maakt zich zorgen: “Wij vinden het signaal dat zoveel mensen stress ondervinden door digitale innovaties zorgwekkend. Het is bovendien vaak onnodig: veel stress kan voorkomen worden als zowel werkgevers als werknemers goed voorbereid zijn op technologische vernieuwingen.”

29% werkt niet met beschikbare tools
Door onervarenheid en drukte komt 29% er onvoldoende aan toe de technologische tools die hem of haar ter beschikking staan, te gebruiken. Dat is jammer, want degenen die wel met een nieuwe digitale tool aan de slag gaan, erkennen dat dit kan leiden tot positieve effecten. Bijna de helft van de respondenten is van mening dat technologische vernieuwingen ervoor zorgen dat het werk sneller uitgevoerd kan worden.

Meer dan 70% is van mening dat technologische vernieuwingen motiveren, doordat het werk efficiënter uitgevoerd kan worden. 60% zegt dat digitale tools het werk makkelijker maken en voor 29% wordt het werk zelfs leuker door technologische innovaties.

E-mail blijft voor stress zorgen
Uit een eerder onderzoek van de NBPO uit november 2017, bleek dat 32% van het Nederlandse kantoorpersoneel van mening is dat ook de e-mailstroom tot stress leidt. Daarom vroeg de beroepsvereniging in het huidige onderzoek nog verder door naar de rol van e-mail. Nog steeds beantwoordt 39% van de respondenten dat e-mail het belangrijkste communicatiemiddel is, maar dat de rol van nieuwe communicatiemiddelen steeds groter wordt. Bij 6% van de respondenten hebben nieuwe communicatiemiddelen de rol van e-mail als belangrijkste communicatiemiddel al overgenomen. Vooral jongere collega’s maken gebruik van nieuwe communicatiemiddelen naast e-mail.

“Nieuwe communicatiemiddelen kunnen veel structuur en efficiëntie op de werkvloer bieden. Het is dan wel zaak dat iedereen over de juiste kennis en vaardigheden beschikt om deze middelen te gebruiken. Zorg er als werkgever voor dat je personeel goed op de hoogte is, ook de oudere collega’s. Alleen op die manier heb je optimaal profijt van technologische innovaties.” besluit Algera.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?