Personeelsnet

Stressvolle personeelsbeoordeling meer richten op talentontwikkeling

Veel werknemers vinden de jaarlijkse personeelsbeoordeling nogal stressvol. Bijna de helft van hen wil liever vooruit kijken, door meer focus te leggen op het ontwikkelen van talenten. Twee op de vijf wil graag dat hun manager informatie van collega’s gebruikt om tot een gewogen oordeel te komen over hun functioneren.

Dit zijn bevindingen uit het onderzoek ‘4 keer tijd voor goed HR-beleid: kwaliteit’ onder 1.019 werknemers uitgevoerd door Protime, softwarebedrijf voor tijdregistratie en personeelsplanning. 

Eén op de vijf krijgt nooit beoordeling
Van de Nederlandse werknemers krijgt 20 procent helemaal nooit een functionerings- of beoordelingsgesprek. Precies de helft van werkend Nederland krijgt één keer per jaar een beoordeling. Dit gebeurt vaak aan het einde van het jaar voor de feestdagen.

Slechts tien procent van de respondenten geeft aan dat het beoordelen bij hun organisatie is ingericht als continu proces. Als werknemers het voor het zeggen hadden, zou dit vaker het geval zijn. Meer dan een kwart (27%) wenst dat het beoordelen een continu proces wordt.

Oordeel van collega’s betrekken
Als het aan werknemers lag, zouden ze meer focus leggen op talenten en ontwikkelmogelijkheden. 45 procent wil hier meer aandacht aan besteden tijdens een beoordelingsgesprek.

Daarnaast vinden bijna twee op de vijf medewerkers (19%) dat er meer informatie ingewonnen moet worden bij collega’s voor hun beoordeling. Zij hechten veel waarde aan de mening van hun directe collega’s. Vooral de jongere generatie denkt er zo over. 30 procent van de medewerkers tussen 18 en 34 jaar wil anderen betrekken bij hun beoordelingscyclus.

Werknemers kijken liever vooruit
Lucas Polman, directeur bij Protime Nederland, vindt dat werkgevers tegemoet moeten komen aan de wensen van werknemers: “Door de beoordeling in te richten als continu proces en vaak met medewerkers in gesprek te gaan, kun je in kleinere stappen bijsturen en verbeteren. Zo wordt er niets vergeten en kun je de ontwikkeling van medewerkers een boost geven. Een win-win voor werknemer en werkgever.”

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?