Strategisch HR-plan maakt organisaties wendbaarder

Organisaties willen graag wendbaar zijn met hun personeel en hun organisatie, om beter in te spelen op veranderingen in de markt. Maar zes van de tien organisaties in Nederland zijn niet wendbaarder geworden, vooral doordat ze blijven steken in kortetermijndenken.

In Nederland is het 58% van de organisaties niet gelukt de eigen wendbaarheid te vergroten in het afgelopen jaar. Deze organisaties vinden zichzelf onvoldoende voorbereid op veranderingen in conjunctuur en arbeidsmarkt.
Dat blijkt uit het Wendbaarheidsonderzoek dat in opdracht van Yacht voor de vierde maal is uitgevoerd.

Wendbaarheid staat bij veel organisaties hoog op de agenda: maar liefst 82% wil de wendbaarheid vergroten. Bijna de helft (48%) vindt dat er meer aandacht moet zijn voor wendbaarheid. Belangrijkste drijfveer: men wil concurrerend blijven (18%). Andere redenen zijn de crisis (11%), inspelen op veranderende wetgeving (10%) en een sterk fluctuerende marktvraag (10%).

HR-plan zorgt voor meer wendbaarheid
Ondanks het feit dat het merendeel van de organisaties de wendbaarheid niet heeft weten te vergroten, neemt de wendbaarheid van organisaties toch voorzichtig toe. Het aantal organisaties dat structureel wendbaar is, is over een periode van ruim twee jaar licht gegroeid van 15% naar 18%. Het aantal organisaties dat nog helemaal niet wendbaar is, daalt flink van 38% naar 28%.

De wendbaarheid neemt vooral toe doordat steeds meer organisaties strategische HR-plannen inzetten. Verder weten organisaties eenvoudiger de juiste externe kennis binnen te halen. Bovendien maken steeds meer organisaties een bewuste keuze voor de ideale verhouding tussen vaste werknemers en flexwerkers.

Kortetermijndenken grootste belemmering
De wendbaarheid van bedrijven wordt belemmerd door de kortetermijnvisie van organisaties (28%). Organisaties met een achterstand op het gebied van wendbaarheid zijn vooral bezig met overleven. Zij kijken vooral naar het efficiënter inrichten van de organisatie.

Organisaties die al wat wendbaarder zijn, zijn meer bezig met de dag van morgen. Zij focussen zich op procesverbetering en kennismanagement. Organisaties die al structureel wendbaar zijn, houden zich bezig met kennismanagement en met het bepalen van de strategische richting. Daarnaast noemen ze relatief vaak dat ze bezig zijn met talentmanagement.

Bedrijven waar alles lijkt te lukken
Peter Hulsbos, algemeen directeur van Yacht, ziet twee uitersten: ‘aan de ene kant bedrijven waar alles lukt, die wendbaar zijn, geen belemmeringen zien, bezig zijn met strategie en kennisontwikkeling en succesvol zijn. Deze organisaties zeggen ook vaker dat ze geen last hebben van de crisis'.

'Aan de andere kant zien we organisaties die in een zuigend moeras zitten van kortetermijnkeuzes, waar onvoldoende ruimte is voor strategie en zelfreflectie, waar reorganisaties elkaar snel opvolgen en waar beelden van middenmanagement en topmanagement relatief vaak van elkaar verschillen’.

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?