Loonsteun verlengd naar 3e kwartaal 2021, ook nog onbelast reiskosten vergoeden

In het derde kwartaal van 2021 komt er opnieuw loonsteun (NOW) en subsidie voor vaste lasten (TVL) voor ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Ook treft het kabinet extra maatregelen om bedrijven te helpen met hun gegroeide schuldenlast. Zo mogen ondernemers hun belastingschuld later terugbetalen en over een periode van 5 jaar verdelen. Werkgevers mogen de vaste reiskostenvergoeding voor thuiswerkers nog onbelast blijven uitbetalen tot 1 oktober 2021.

Het gaat nu wel beter met veel ondernemers, maar er zijn nog steeds bedrijven en sectoren die veel last hebben van de coronamaatregelen. Sommige ondernemers moeten interen op hun reserves of pensioenpotjes. Het kabinet is daarom van plan om het totale Steunpakket voor banen en economie door te trekken in het derde kwartaal van 2021. Het verlengde steunpakket gaat 6 miljard kosten. Dat bedrag komt op 80 miljard euro die al eerder is uitgetrokken om bedrijven en werkenden te steunen tijdens de corona-pandemie.

Hoe meer omzetverlies, hoe meer steun
Het kabinet wil zoveel mogelijk gezonde bedrijven door de crisis helpen. Er is nog veel onzekerheid over de nabije toekomst. Sommige bedrijven zijn nu helemaal door hun reserves heen. De steunpakketten zijn zo ontworpen dat het gebruik ervan mee-ademt: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun. Andersom geldt dus ook dat bedrijven minder steun krijgen als zij meer omzet draaien.

Omdat het nu veel beter gaat met het terugdringen van het Coronavirus, kiest het kabinet ervoor om het steunpakket voort te zetten in het derde kwartaal. Maar het houdt daarbij de vinger aan de pols om zo nodig in te spelen op actuele ontwikkelingen.

TVL en NOW, geen samenloop meer
Het kabinet gaat de TVL (subsidie voor vaste lasten) en de NOW (loonsteun) in het derde kwartaal doortrekken. Om starters, groeiende bedrijven en bedrijven die in de knel zijn gekomen met de reguliere referentieperiode beter te ondersteunen, hebben bedrijven vanaf het tweede kwartaal de keuze tussen twee referentieperioden voor de TVL. Aanvullend daarop gaat het subsidieplafond voor grote bedrijven in de TVL naar 1,2 miljoen euro, voor het tweede kwartaal. Naar verwachting is met de verlenging en aanpassing een bedrag van 2 miljard euro gemoeid.

In de NOW wordt de nieuwe referentiemaand februari 2021. De TVL telt vanaf NOW 3 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW. Bij de aanvragen van de definitieve subsidie vanaf NOW 3 zullen veel werkgevers daarom meer subsidie kunnen ontvangen. Hier is een bedrag van ongeveer 1,5 miljard euro mee gemoeid.

Zzp’ers: Tozo en TONK verlengd
Het kabinet stelt daarnaast voor Tozo (steun voor zzp’ers) en TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) te verlengen in het derde kwartaal. De focus van de Tozo komt bij toekomstige aanvragen meer te liggen op het ondersteunen en stimuleren van ondernemers zodat zij zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan.

De terugbetaling van de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal is met een half jaar naar achter geschoven, naar 1 januari 2022. Er wordt tot die tijd geen rente in rekening gebracht. Ook is de looptijd van de lening aangepast, van 42 naar 60 maanden. De minister van SZW heeft betrokken partijen gevraagd om de TONK ruimhartig toe te passen en de bekendheid en het bereik te vergroten. Meerdere grote gemeenten hebben dit inmiddels aangekondigd.

Belastingmaatregelen en reiskostenvergoeding
Ondernemers mogen later beginnen en langer doen over het aflossen van de belastingschuld die zij vanwege de coronacrisis hebben opgebouwd. Zij hoeven nu pas vanaf 1 oktober 2022 te starten met betalen en hier is vijf jaar de tijd voor. Dit was drie jaar vanaf 1 oktober 2021. Wel wordt van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 juli 2021 weer gewoon belasting gaan betalen.

Ook de voorwaarden om af te lossen worden verder versoepeld. De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, gaat stapsgewijs naar het oude niveau. Dit betekent dat op 1 januari 2022 het percentage invorderingsrente op 1% in plaats van 4% wordt vastgesteld, en vervolgens stapsgewijs omhoog gaat tot 4% op 1 januari 2024. De Belastingdienst en uitvoeringsorganisaties zullen zich soepel opstellen bij het terugbetalen. Daarbij bieden ze zoveel mogelijk individueel maatwerk. Verder zal de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en het onbelast kunnen vergoeden van reiskosten, wordt verlengd tot 1 oktober 2021.

Doorgaan na schuldsanering
Sinds begin dit jaar kunnen ondernemers gebruik maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) om een akkoord met schuldeisers te bereiken. De WHOA helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben. Door hun schulden te reorganiseren, kunnen deze bedrijven door.

In aanvulling daarop stelt het kabinet 200 miljoen euro beschikbaar voor kredieten met lage rente voor mkb-bedrijven voor het herstarten, uitbreiden of aanpassen van hun bedrijfsactiviteiten na een WHOA-akkoord. Dat TOA-krediet maakt onderdeel uit van een set maatregelen om bedrijven in staat te stellen na de crisis de draad weer op te pakken.

Overige maatregelen steunpakket

  • Het kabinet heeft uitgebreid gekeken naar aanvullende mogelijkheden voor het groot(winkel)bedrijf. Alles overziend kiest het kabinet ervoor geen aparte subsidieregeling hiervoor in te voeren. Een nieuwe regeling is complex in de uitvoering en erg ongericht. Om faillissementen van levensvatbare grote bedrijven te voorkomen, blijft maatwerksteun de beste optie.
  • De kredietgarantieregelingen, zoals de BMKB-C, KKC, GO-C en de regeling Overbruggingskredieten via Qredits worden verlengd tot en met 31 december 2021.
  • De overheid stopt na 30 juni met de garantieregeling herverzekering van leverancierskredieten. Dankzij de gunstige economische vooruitzichten is de regeling niet meer nodig. De verzekeraars zullen ook zonder garantie van de Nederlandse staat, op basis van een gedegen risicoanalyse, dekking blijven bieden
  • Het steunpakket voor cultuur en de creatieve industrie wordt in het derde kwartaal van 2021 voortgezet, zodat de culturele infrastructuur overeind blijft en banen behouden blijven. Voor directe steun aan culturele en creatieve zelfstandigen is 25 miljoen euro beschikbaar en voor BIS- en erfgoedwetinstellingen 45 miljoen euro. Voor leningen aan opengestelde monumenten is een extra bedrag van 25,75 miljoen euro beschikbaar.
  • De in het eerste en tweede kwartaal geldende steunmaatregelen voor de sport en de land- en tuinbouw zullen in principe met één kwartaal verlengd worden.
  • Voor dierentuinen trekt het kabinet 42,5 miljoen euro uit voor de periode dat zij nog gesloten waren in het tweede kwartaal van 2021. Het bedrag is voor doorlopende kosten, zoals verzorging van de dieren. Dierentuinen zijn inmiddels weer open, met inachtneming van de nodige maatregelen.


Hier kunnen ondernemers en werkenden terecht
Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl.

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?