Personeelsnet

SCP: moeders profiteren minder van thuiswerken

Het verplichte thuiswerken tijdens de coronacrisis ging moeders van jonge kinderen minder goed af dan vaders. De vrouwen met kinderen onder de 13 jaar ervoeren in tegenstelling tot andere thuiswerkers geen betere werk-privébalans en konden minder vaak ongestoord hun werk doen, stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) na onderzoek.

Werkruimte
Moeders met jonge kinderen hadden slechts in een derde van de gevallen de beschikking over een eigen werkruimte, terwijl dit voor meer dan de helft van de vaders gold. Volgens het SCP is dit een deel van de verklaring. Het feit dat kinderen met een vraag eerder naar de moeder gaan omdat die doorgaans vaker thuis is, zou ook een rol kunnen spelen. Het onderzoek is uitgevoerd in het najaar van 2020 toen de scholen en kinderopvang open waren.

Meer werken
De regering overweegt om thuiswerken blijvend te stimuleren. Het zou voordelen bieden aan werknemers, schelen in de milieubelasting van het woon-werkverkeer en mensen met zorgtaken zoals moeders met jonge kinderen mogelijk verleiden meer uren te gaan werken. Nu blijkt dat de werk-privébalans voor deze groep niet toeneemt, ligt het volgens het SCP niet voor de hand dat moeders van jonge kinderen meer gaan werken. Het SCP acht het noodzakelijk dat er afspraken komen tussen overheid, werknemers, werkgevers en andere partijen over thuiswerken om zo maatwerk te kunnen bieden.

Investeren
Ondertussen maken veel bedrijven al plannen om het thuiswerken te stimuleren, ook na de coronacrisis. Dat komt naar voren uit een enquête in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onder 1100 ondernemingen met meer dan honderd werknemers. Uit het onderzoek blijkt dat 41 procent van de ondervraagde werkgevers volgend jaar met voorrang wil investeren in thuiswerken en 40 procent wil de arbeidsomstandigheden om thuis te werken verbeteren. Een kwart zet nadrukkelijk in op invoering van flexibele werktijden.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?