Personeelsnet

Ruimere ketenbepaling voor meer bijzondere functies

Het wordt eenvoudiger om personeel in het onderwijs en het theater vaker aan het werk te zetten, zonder dat zij daardoor kans maken op een vast contract. Minister Asscher (SZW) heeft dat met een ministeriële regeling mogelijk gemaakt. Dat is al eerder gebeurd voor bijvoorbeeld voetballers, dansers en tv-presentatoren.

Normaal gesproken moeten werknemers na 3 contracten binnen twee jaar een vaste aanstelling krijgen. Maar bij een aantal functies leidt dat in de praktijk tot grote problemen. Zo bleek dat het heel moeilijk is om bij ziekte invalkrachten in het onderwijs in te zetten, omdat zij al heel snel aanspraak zouden maken op een vaste aanstelling.

Voetballers, dansers en tv-presentatoren
De minister van SZW kan het toepassen van de ketenregeling voor specifieke functies verruimen, als cao-partijen dat vragen. Dat deed de minister al op 24 juni 2015 voor de volgende functies:

  • voetbalspelers die als contractspelers geregistreerd staan bij de sectie betaald voetbal van de KNVB voor deelname aan de herencompetities van de sectie betaald voetbal;
  • trainer-coaches in het betaald voetbal en een aantal andere technische functies in het betaald voetbal;
  • bondstrainer of technische directeuren bij een nationale sportbond;
  • dansers of acteurs;
  • remplaçanten bij orkesten;
  • presentatoren bij RTL Nederland B.V. die op fulltime basis een jaarsalaris inclusief vakantietoeslag genieten van tenminste € 100.000 bruto.

Regeling nu verder uitgebreid
Op verzoek van werkgevers en vakbonden, heeft minister Asscher de Regeling nu verder uitgebreid met twee nieuwe categorieën functies:

  • onderwijsgevend personeel of onderwijsondersteunend personeel met lesgebonden of behandeltaken, voor zover deze functie wordt uitgeoefend in verband met vervanging wegens onvoorzien ziekteverzuim op basis van een arbeidsovereenkomst met een looptijd van ten hoogste 14 dagen die is ingegaan in de maanden januari tot en met maart;
  • artistieke functies, artistieke steunfuncties en productie- of voorstellingsgebonden functies in de podiumkunstensectoren toneel en dans.

De minister is overstag gegaan, omdat kinderen in het primair onderwijs niet naar huis kunnen worden gestuurd bij uitval van een docent. In de traditionele griepmaanden wordt de ketenregeling daarom uitgebreid.
In de artistieke sector werken mensen met specialistische functies vaak uitsluitend projectmatig, waardoor er niet continu werk is voor dezelfde medewerkers.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?