Regeling onwerkbaar weer met vast aantal wachtdagen in 2020

Op 1 januari 2020 treedt de Regeling onwerkbaar weer in werking met daarin wachtdagen die voor alle sectoren gelijk zijn. Als er extreem weer is, zoals vorst, sneeuw en overvloedige regenval kunnen werkgevers na de wachtdagen vrijgesteld worden van de loondoorbetalingsplicht. De werknemers krijgen dan een WW-uitkering tijdens het onwerkbare weer.

Met de invoering van de WAB, zijn de sectorale WW-fondsen vervallen. Per sector-cao werd voorheen bepaald hoeveel premie moest worden ingelegd en wanneer er recht ontstond op WW bij onwerkbaar weer.

Wachtdagen voor alle sectoren gelijk
Nu de WW-premie niet meer per sector wordt berekend, maar afhangt van het aantal werknemers in vaste en tijdelijke dienst, heeft minister Koolmees (SZW) de Regeling onwerkbaar weer afgekondigd, waarin de wachtdagen voor alle sectoren gelijk zijn geregeld.

Indien u als werkgever gebruik wilt maken van deze regeling, moet hierover wel een artikel zijn opgenomen in de toepasselijke cao. Daarnaast moet vanaf 1 november 2020 in de cao staan welke weersomstandigheden van toepassing zijn om voor deze regeling in aanmerking komen.

Wachttijd van 2 en 19 dagen
Bij onwerkbaar weer door vorst, ijzel, sneeuwval geldt een wachttijd van twee dagen per winterseizoen (van 1 november tot en met 31 maart). Voor onwerkbaar weer wegens langdurige regen, geldt een wachttijd van 19 dagen per kalenderjaar. Na de wachtdagen kan beroep op een WW-uitkering worden gedaan wegens buitengewone natuurlijke omstandigheden.

De wachttijd geldt vanaf 1 januari 2020, het moment waarop de WAB in werking is en de sectorfondsen zijn vervallen.

Dagelijks melding doen bij UWV
Werkgevers moeten dagelijks melding doen van het onwerkbare weer bij het UWV. U moet dat doen met een formulier van het UWV. De melding moet vóór 10:00 uur in de ochtend te zijn ontvangen door het UWV voor buitengewone natuurlijke omstandigheden waarvoor 2 wachtdagen gelden. Let wel op: als niet wordt voldaan aan deze voorwaarden, moet u als werkgever het loon doorbetalen aan uw werknemers.

UWV controleert aan de hand van KNMI-gegevens of de gemelde onwerkbare weersomstandigheden zich daadwerkelijk voordoen. De minister kan verzoeken om te controleren of er inderdaad geen werkzaamheden worden verricht.

Calamiteitenregeling wordt nog niet ingevoerd
Het is al een tijdje de bedoeling van de politiek om te komen tot één Calamiteitenregeling, waarin de regeling onwerkbaar weer wordt samengevoegd met de werktijdverkortingsregeling. De Calamiteitenregeling moet de verschillen tussen beide regelingen wegnemen en de handhaafbaarheid verbeteren. De samenvoeging lijkt logisch, omdat in beide gevallen een WW-uitkering wordt vertrekt bij buitengewone niet-economische omstandigheden.

Maar de samenvoeging blijkt lastiger dan voorzien omdat de voorwaarden voor het verstrekken van de WW-uitkering nogal verschillen. Bovendien heeft uitvoeringsinstantie UWV het nu erg druk met de uitvoering van andere regelingen uit de WAB. De Calamiteitenregeling kan daardoor niet eerder in werking treden dan in de winter van 2021-2022, denkt minister Koolmees.

Lees hier meer over de wijzigingen voor HR in 2020

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?