Personeelsnet

Onderling vertrouwen neemt toe bij beste werkgevers

Bij organisaties waar de waardering van medewerkers hoog is, blijkt het onderlinge vertrouwen gegroeid. Het grootste verschil tussen een fijne werkplek en organisaties die niet voldoen aan minimale scores, is dat medewerkers een duidelijker beeld hebben waar de organisatie naar toe gaat en hoe daar te komen.

Dat blijkt uit het jaarlijks terugkerende onderzoek van Great Place to Work, dat organisaties helpt zich te ontwikkelen op goed werkgeverschap. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 55.000 respondenten bij 145 verschillende organisaties, en bestaat deels uit een medewerkersonderzoek en deels uit een evaluatie van het werkgeversbeleid. Van deze organisaties dingen er 71 mee voor de lijst van Best Workplaces.

Vertrouwen in elkaar is hoog
Bij de Best Workplaces van 2018 laten drie waarden die vertrouwen vormen een stijgende lijn zien, met ‘geloofwaardigheid’ als opvallendste stijger (+2).

De hoogst scorende stellingen binnen dit onderdeel zijn ‘De mensen krijgen hier veel verantwoordelijkheid’ (91%) en ‘Het management stelt vertrouwen in haar medewerkers en biedt hen de ruimte om hun functie uit te oefenen’ (90%). Naast de vrijheid die mensen krijgen, is integriteit een belangrijk onderdeel van vertrouwen. De stelling ‘Het management doet wat het belooft’ laat de sterkste stijging zien binnen deze dimensie (79%, +3).

Kansen voor maatschappelijke impact
Het realiseren van een betekenisvolle maatschappelijke bijdrage blijft een belangrijk aandachtspunt voor organisaties. Onderschreef vorig jaar nog 76% van de respondenten de stelling ‘Onze bijdrage aan de gemeenschap geeft mij een goed gevoel’, dit jaar was dit gedaald naar 75% en daarmee de laagste score ooit.

Vooral jongere werkenden (geboren vanaf de jaren tachtig) niet langer alleen bijdragen aan het bedrijfsresultaat en zoeken zij meer naar impact en betekenisvol werk in plaats van financiële en arbeidsvoorwaardelijke motivaties.

Heldere toekomstvisie maakt het verschil
Organisaties die minstens een score van 70% hebben op en voldoen aan de minimale respons van het medewerkersonderzoek en 20 punten halen op de evaluatie van hun werkgeversbeleid mogen de titel Best Workplace dragen. Met name op het formuleren van een heldere toekomstvisie zit veel verschil tussen organisaties. Zo geeft 75% van de respondenten bij de Best Workplaces een positieve score op de stelling ‘Het management heeft een duidelijk beeld van waar de organisatie naar toe gaat en hoe daar te komen’.

Bij organisaties die de lijst niet hebben behaald is dit slechts 46%. Soortgelijke verschillen treden ook op bij de stellingen ‘Het management doet wat het belooft’ en ‘Het management vraagt om en reageert oprecht op suggesties en ideeën van medewerkers’.

Betrekken van medewerkers
Het betrekken van medewerkers is tevens het thema waar de top 5 binnen de Best Workplaces het verschil op maakt. De top 5 scoort 15 procentpunten hoger op de stelling omtrent het betrekken van medewerkers ten opzichte van het gemiddelde van de Best Workplaces.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?