Maak zelf uw Opleidingsplan met deze checklist

Om de snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen bij te houden, moeten medewerkers voortdurend worden bijgeschoold. Met een opleidingsplan helpt HR de doelen van de organisatie te bereiken. U ondersteunt er de koers van de organisaties mee, door het organisatiebeleid te vertalen naar concrete opleidingsactiviteiten.

Om er achter te komen welke scholingsactiviteiten voor de organisatie noodzakelijk zijn, verdient het de aanbeveling om de opleidingsbehoeften in kaart te brengen. Daarbij staan de wensen van de organisatie en de medewerkers centraal. Om te bepalen welke opleidingsbehoeften in de organisatie bestaan, is het handig om de checklist hieronder te gebruiken uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet. 

In het opleidingsplan vertaalt u het organisatiebeleid naar concrete opleidingsactiviteiten. Daarvoor worden vaak doelgroepen onderscheiden. Voor elke doelgroep inventariseert u welke opleidingen van toepassing zijn.

Opleidingsplan downloaden
De volgende checklist kan als basis dienen voor de inhoud van uw eigen opleidingsplan. Door de vragen te beantwoorden, vergaart u alle informatie die u nodig heeft bij het opstellen van uw opleidingsplan.

Deze checklist is onderdeel van HR Tools & Extra’s. Daarin vindt u ook een model opleidingsplan,  met een voorbeeldtekst die u op weg kan helpen bij het schrijven van uw eigen opleidingsplan.
Het opleidingsplan vindt u in het onderdeel Scholing van HR Tools & Extra’s. U kunt het u eenvoudig downloaden en vervolgens aanpassen op de behoeften van uw eigen organisatie.

Onderdeel

Beantwoord de vragen:

Organisatie en strategie

(Zie model opleidingsplan,
paragraaf 1)

 

 • Wijzigt de organisatiestrategie in de komende periode?
 • Wat zijn de kerncompetenties van uw organisatie?
 • Welke punten hiervan moeten in de komende tijd extra aandacht krijgen
 • Zijn er belangrijke organisatiewijzigingen op komst?
 • Wijzigt de inhoud van functies?
 • Zullen er vacatures ontstaan?
 • Zijn er zwakke plekken in de organisatie?

Taakuitoefening

(Zie model opleidingsplan,
paragraaf 3)


 

 • Welke vaardigheden van medewerkers wilt u in de komende periode verder ontwikkelen?
 • Zijn dit competenties op het gebied van kennis, vaardigheden of gedrag?
 • Met welke wijzigingen krijgen de medewerkers in de komende periode te maken?
 • Heeft dit gevolgen voor hun taakinhoud?
 • Is het management voldoende betrokken en worden medewerkers gestimuleerd om opleidingen te volgen?
 • Kunnen kennis en vaardigheden direct in het werk worden toegepast?

Doelen

(Zie model opleidingsplan,
paragraaf 3)


 

 • Welke doelen wilt u stellen aan de taakuitoefening van medewerkers?
 • Hoe maakt u deze doelen meetbaar?
 • Zijn deze doelen te bereiken door het volgen van opleidingen?
 • Zijn de medewerkers gemotiveerd om een opleiding te volgen om deze doelen te bereiken?
 • Als opleidingen niet toereikend zijn, welke andere middelen zet u dan in om deze doelen te bereiken?

Uitvoering

(Zie model opleidingsplan,
paragraaf 4 en 5)

 

 • Welke (didactische) werkvormen worden er toegepast?
 • Is E-learning mogelijk?
 • Kiest u voor een interne, een in-company, of externe opleiding?
 • Wat zijn hierbij uw argumenten?
 • Gaat u collectief of individueel opleiden? Waarom?
 • Welke eisen stelt u aan de trainer(s)?
 • Hoe evalueert u de resultaten van de training?
 • Wanneer weet u of uw doelen bereikt zijn?

Budget

(Zie model opleidingsplan,
paragraaf 6)

 

 • Welk budget heeft u om uw doelen te bereiken?
 • Welke doelgroepen kunt u onderscheiden
 • Welke aandachtsgebieden komen voor opleidingen in aanmerking?

Planning

(Zie model opleidingsplan,
paragraaf 7en 8)

 

 • Hoe passen de opleidingen binnen het bedrijfsvoeringproces?
 • Welke eisen hanteren de opleidingsinstituten?
 • Hoe zet u verschillende opleidingen uit in de tijd?
 • Denkt u aan een logische volgorde?
 • Denkt u aan voldoende spreiding in de tijd?


HR BELEID OPSTELLEN: Dat lukt met deze handige tools

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?