Personeelsnet

Kleine werkgever betaalt minder voor personeel in 2022

Werkgevers die een loonsom hebben tot 882.500 euro profiteren van een lastenverlichting in 2022. Want voor kleine werkgevers wordt een werknemer met een minimumloon en vast dienstverband 26 euro per maand goedkoper. Een (middel-)grote werkgever betaalt daarvoor juist één euro meer in vergelijking met vorig jaar.

Dat blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP, dat jaarlijks de werkgeverslasten inzichtelijk maakt. Door toenemende differentiatie in de premies werknemersverzekeringen, gaan de berekeningen niet op voor alle individuele situaties per werkgever. In plaats daarvan maakt ADP berekeningen op basis van realistische voorbeelden.

Premies variëren meer per werkgever
Werkgevers moeten in 2022 rekening houden met variabele werkgeverslasten. Een gedifferentieerde premieberekening voor de Werkhervattingskas (Whk) en Werkloosheidwet (WW) bestaan al. Maar vanaf 2022 wordt nu ook voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) onderscheid gemaakt tussen werkgevers.

Hoewel het door de toenemende premiedifferentiatie steeds lastiger wordt om algemene berekeningen te maken, staat het vast dat kleine werkgevers in ieder geval profiteren van een lastenverlichting. Zo wordt een werknemer met een minimumloon en vast dienstverband 26 euro per maand goedkoper voor een kleine werkgever, terwijl een (middel)grote werkgever juist één euro meer betaalt in vergelijking met vorig jaar.

Kleine werkgever betaalt minder Aof-premie
De opvallendste wijziging in 2022, is de premiedifferentiatie voor het Aof. Daarbij wordt nu gemaakt tussen kleine en (middel)grote werkgevers. In welke categorie een werkgever valt, hangt af van de premieloonsom over 2020. Was deze in 2020 niet meer dan 882.500 euro, dan ben je een kleine werkgever.

Kleine werkgevers betalen een lagere premie (5,49%) dan overige werkgevers (7,05%). In alle gevallen wordt deze premie nog een keer verhoogd met de verplichte bijdrage voor de kinderopvang van 0,50%. Voor kleine werkgevers betekent de differentiatie een lastenverlichting. De algemene premie Aof bedroeg vorig jaar namelijk 7,03%. Middelgrote en grote werkgevers dragen iets meer bij aan het Aof in 2022.

Geen eenduidig beeld voor overige werkgeverslasten:
De WW-premies blijven voor werkgevers gelijk aan die van januari 2021. Toch kan de werkgever een stijging zien in vergelijking met december 2021. Dit heeft te maken met een tijdelijke verlaging van de premie vanaf augustus 2021 als compensatie voor de toegezegde Baangerelateerde investeringskorting (BIK) die uiteindelijk niet doorging.
De premies voor de Whk zijn al jarenlang gedifferentieerd. De premie is afhankelijk van de loonsom en de instroom in de ZW en WGA. Alleen kleine werkgevers betalen een sectorale premie.

Meer werkgevers vallen in 2022 onder de sectorale premies. Dit komt doordat de grens om te bepalen of een organisatie als kleine werkgever wordt ingedeeld, wordt opgetrokken tot 25 maal de gemiddelde premieloonsom. Hiermee is deze grens gelijk aan die van het Aof. Afhankelijk van de situatie kan dit een lastenstijging of -daling zijn.
De werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet daalt in 2022 van 7% naar 6,75%.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?