Iedereen mag straks geld uit scholingspotje online aanvragen

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich hun leven lang blijven ontwikkelen. Daarom kunnen zowel werkenden als niet-werkenden straks een persoonlijk ontwikkelbudget aanvragen bij een online loket. Ze kunnen het geld inzetten om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Het nieuwe scholingspotje vervangt de mogelijkheid om studiekosten van de belasting af te trekken.

Ongeveer 200 duizend mensen per jaar kunnen straks aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van €1000 tot €2000 per persoon. De bedoeling van de regeling is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan, en dat ze zo beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) komt in de plaats van de mogelijkheid om scholingskosten af te trekken bij de belastingaangifte.

Op een gezonde manier het pensioen bereiken
De arbeidsmarkt verandert in een rap tempo. Door digitalisering en globalisering komen er nieuwe banen bij, en andere verdwijnen juist. Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich hun leven lang blijven ontwikkelen. Mensen die in een krimpberoep werken kunnen zich laten omscholen naar een nieuwe baan. Zij kunnen zo voorkomen dat ze op den duur ontslagen worden.

Maar er zijn ook veel werkgevers die staan te springen om personeel met up-to-date vaardigheden, zoals in de ICT-sector. Bovendien kan leven lang ontwikkelen mensen in zware beroepen helpen om van baan te wisselen en zo op een fitte, gezonde manier de AOW-leeftijd te bereken.

Online aanmelden voor scholingsbudget
Wie een opleiding wil doen, kan zich straks alleen online aanmelden voor het STAP-budget en daarbij aangeven welke opleiding hij of zij wil volgen. Een breed scala aan opleidingen en cursussen komt daarvoor in aanmerking. Na goedkeuring van de aanvraag wordt het budget direct uitbetaald aan de opleidingsinstelling en kan de aanvrager van start gaan met de opleiding. Daardoor is het STAP-budget toegankelijk en eenvoudig in gebruik, en moet tegelijkertijd misbruik tegengaan.

De mensen die het meeste baat hebben bij bijscholing zijn vaak ook de mensen die er het minst gebruik van maken. Denk aan flexwerkers, werkzoekenden en werkenden in krimpberoepen. Om deze mensen te bereiken, kijken ministers Koolmees (SZW) en Van Engelshoven (Onderwijs) of zij een laagdrempelig, onafhankelijk adviesgesprek mogelijk kunnen maken. Een loopbaanadviseur kan mensen helpen om te bepalen welke opleiding nuttig is voor hun carrière. Het SCP adviseerde onlangs het kabinet om maatwerk te bieden bij leven lang ontwikkelen.

Per jaar aanvragen en op is op
Iedereen kan in aanmerking komen voor het STAP-budget, waarbij wel wordt gekeken of iemand niet al recht heeft op studiefinanciering of andere vormen van publieke financiering van onderwijs. Bovendien geldt dat als het totale budget al is uitgeput, nieuwe aanvragen die periode niet meer zullen worden toegekend.

Ongeveer 1,3 miljoen werknemers hebben nu al, via cao-afspraken, recht op een individueel ontwikkelbudget. Maar lang niet iedereen maakt daar gebruik van, of kan daar gebruik van maken. Koolmees en Van Engelshoven werken daarom ook aan een digitaal overzicht de individuele scholingsmogelijkheden staan. Zo krijgen mensen beter inzicht in hun eigen mogelijkheden. Ook gaan ze de belastingregels rondom private leerbudgetten verduidelijken. Verder willen de ministers een flexibeler opleidingsaanbod, zodat een opleiding beter te combineren is met werk en privé.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?