Personeelsnet

HR moet meer vergaderen voor beter begrip en hogere groei

Als HR een strategische plek wil innemen, moet het onderwerpen agenderen die van invloed zijn op het succes van de organisatie, zoals recruitment, beoordelingen en training. Want meer interactie met lijnmanagers betekent meer begrip, betere samenwerking en hogere groei.

HR- en lijnmanagers bij sterk groeiende organisaties hebben vaker en intensiever contact dan bij organisaties die geen sterke groei doormaken. Meer overleg leidt daar tot snellere en betere beslissingen op het gebied van personeelsmanagement. Dit is een opvallende conclusie uit onderzoek van IDC en Cornerstone OnDemand.

21 vergaderingen van HR met lijnmanagement
Uit het onderzoek blijkt dat HR- en lijnmanagers van sterk groeiende organisaties gemiddeld 21 keer per jaar vergaderen over recruitment, tegenover 15 keer per jaar in andere organisaties. In sterk groeiende organisaties wordt ook vaker vergaderd over beoordelingsgesprekken (gemiddeld veertien bijeenkomsten per jaar tegenover zes in andere organisaties) en training (acht tegenover zes).

Volgens Christine Chenneour, HR en Talent Director bij Cornerstone OnDemand, wordt er vaak geklaagd over het aantal vergaderingen of dat vergaderingen niet productief zijn, “maar onze bevindingen tonen een relatie aan tussen een hogere frequentie van vergaderingen en een sterkere groei van organisaties. Als HR een strategisch plek binnen een organisatie wil innemen, is het belangrijk om tijdens vergaderingen de  agenda te vullen met onderwerpen die van invloed zijn op het succes van de organisatie – zoals zaken met betrekking tot het personeelsbestand. Meer interactie betekent meer begrip en een betere samenwerking tussen HR en managers. Dit leidt tot betere kandidaten, meer gemotiveerde medewerkers en het behoud van talent."

IT en HR beter op elkaar afstemmen
Uit het onderzoek blijkt ook dat binnen sterk groeiende organisaties HR en IT beter op elkaar zijn afgestemd. Van de respondenten die werkzaam zijn binnen deze organisaties (groeiend met 11% of meer per jaar), gaf 67% aan dat HR en IT goed op elkaar zijn afgestemd.

Omgekeerd, onder respondenten van organisaties die minder dan 11% per jaar groeien, vindt 58% dat HR en IT goed op een lijn liggen. Volgens IDC betekent dit dat HR de behoeften en vaardigheidseisen van IT begrijpt, terwijl de IT-afdeling op haar beurt HR beter kan ondersteunen bij nieuwe technologie- en samenwerkingssystemen.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?