HR moet maatwerk leveren, want oudere werknemer is hard nodig

Het aandeel oudere werknemers binnen het personeelsbestand blijft groeien. Dat is maar goed ook, want ouderen zijn straks hard nodig, omdat dan minder jonge werknemers beschikbaar zijn. HR moet daarom beter rekening houden met ouderen en hun wens om op een soepele manier over te gaan naar hun pensioen.

 

Van de Nederlandse 55-plussers denkt nog maar 7 procent vóór zijn 65e met pensioen te kunnen. Driekwart wil actief en scherp blijven tot het pensioen, terwijl 46 procent van de 55-plussers graag een flexibele overgang wil naar het pensioen. Dat blijkt uit een internationale studie van Aegon, waarin de pensioensituatie in verschillende landen wordt vergeleken.

Werknemer weten het: we blijven langer in dienst
Nederlanders begrijpen dat de gouden jaren, waarin werknemers soms al voor hun 60e met pensioen konden, nu echt achter de rug zijn. Want nog maar 7 procent gelooft dat pensioen er voor hun 65e jaar in zit. Nederlanders hebben zich dus schijnbaar verzoend met het feit dat we in 2021 pas met pensioen kunnen als we 67 jaar zijn.

Werknemers zullen hierdoor dus langer in dienst blijven. Bovendien is het in ons land nu ook eenvoudiger om door te werken nà de pensioenleeftijd, zodat de leeftijdsopbouw binnen organisaties daardoor nog gevarieerder kan worden.

Soepele overgang naar pensioen regelen
HR moet beter inspelen op de wens van werknemers om op een productieve manier naar hun pensioen toe te groeien. Iets minder dan de helft (46 procent) van de Nederlandse werknemers zou graag op een flexibele manier over gaan naar het pensioen.

Dit regelen werkgevers voor een soepele overgang naar pensioen

Mogelijkheid om parttime te werken

24%

Werk aanpassen (minder stress, minder fysieke belasting)

21%

Flexibel pensioenplan, waarmee ook na de pensioendatum kan worden doorgewerkt

19%

Extra arbo- en medische diensten rondom het pensioen

17%

Financieel advies

15%

Training en omscholing

14%

Andere voorzieningen

2%

Geen van de bovenstaande voorzieningen

31%

Een derde (31 procent) van de Nederlandse werknemers zegt dat de werkgever parttime werken mogelijk maakt om de overgang naar het pensioen te versoepelen.

Oudere werknemers zijn straks hard nodig
De tijd tot het pensioen willen werknemers wel graag nuttig doorbrengen. Driekwart (73 procent) van de 55-plussers wil graag actief en scherp blijven. Maar slechts 10 procent van de Nederlandse werknemers boven de 55 jaar, krijgt mogelijkheden voor (her)scholing aangeboden van hun baas.

Veel bedrijven werven nog steeds het liefst jongere werknemers. Zij lijken niet te beseffen dat er veel minder jonge arbeidskrachten beschikbaar komen dan vroeger, terwijl de generatie babyboomers nu van jaar tot jaar de arbeidsmarkt verlaat wegens pensionering. Het wordt binnenkort daarom in veel sectoren harde noodzaak om zo veel mogelijk ouderen voor de organisatie te behouden. Gelukkig blijken veel oudere werknemers loyaal: de helft voelt zich zeer sterk verbonden met de organisatie.

Maatwerk leveren voor oudere werknemer
Maarten Edixhoven, pensioendirecteur van Aegon Nederland, stelt dat iedereen vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid moet meewerken aan flexibeler pensioen. Zo moeten organisaties andere loopbaanpaden voor oudere medewerkers mogelijk maken. Ook moet het bespreekbaar worden om maatwerk te leveren voor een (oudere) werknemer. “Dat is de beste manier om zo lang en zo gelukkig mogelijk door te werken en midden in de samenleving te staan", aldus Edixhoven.

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?