Personeelsnet

HR in de Troonrede van 2019: we gaan erop vooruit, maar garanties zijn er niet

De Nederlandse economie groeit door en veel mensen gaan dat in 2020 ook écht merken. Maar individuele garanties zijn er niet, omdat onze levens veelal niet binnen de koopkrachtplaatjes vallen. Deze opvallende ‘disclaimer’ was onderdeel van de Troonrede die Koning Willem Alexander uitsprak op Prinsjesdag 17 september 2019. Personeelsnet selecteerde de punten die van belang zijn voor HR-professionals.

Het lijkt weleens op of er in Nederland alleen maar tegengestelde meningen zijn, maar de ‘dagelijkse realiteit’ is voor de meesten toch anders. Want Nederland blijft een land van vrijwilligers en van verstandige compromissen in het brede midden. “Van jong tot oud, van werkvloer tot bestuurskamer en van Willemstad tot Amsterdam willen mensen meedoen en hun bijdrage leveren”, sprak de Koning uit. “Dat is wat ons bindt en wat we met elkaar moeten koesteren.”

Koopkrachtplaatjes en groei
 De economie groeit volgend jaar nog steeds en dat is te merken aan de werkgelegenheid, want niet eerder hadden zoveel mensen betaald werk. Dat is maar beter ook, want ‘goede voorzieningen kosten nu eenmaal geld, dat eerst moet worden verdiend.’  We staren ons nog vaak blind op koopkrachtcijfers, macro-economisch modellen en belastingmaatregelen. Maar onze levens passen niet naadloos in de mal van statistische modellen, waarschuwt het kabinet.

Nederlanders zullen er volgend jaar wel op vooruit gaan, maar dat geldt niet altijd voor iedere unieke burger. ‘Mensen volgen een opleiding, veranderen van baan, starten een onderneming, kopen een huis, gaan relaties aan, krijgen kinderen, of worden getroffen door ziekte of verlies van een dierbare. Het zijn dit soort keuzes en gebeurtenissen die grote impact hebben.’

Dreigingen uit het buitenland
Handelsland Nederland is kwetsbaar voor verstoringen op de wereldmarkt. Denk bijvoorbeeld aan dreigende internationale handelsconflicten. Bovendien werpt de Brexit zijn schaduw vooruit. We moeten dus nadenken over hoe we in de toekomst geld blijven verdienen om goede voorzieningen in stand te kunnen houden.

Het kabinet gaat extra geld uitgeven aan overheidspersoneel en publieke voorzieningen. Dat is nodig, omdat de uitvoeringsorganisaties van de overheid zwaar onder druk staan, terwijl zij het eerste contactpunt voor de burgers zijn. Maar ze lijden onder ‘verouderde ICT, personeelstekorten en te veel te gedetailleerd beleid. Medewerkers van uitvoeringsorganisaties staan hierdoor soms voor een onmogelijke opgave en de menselijke maat verdwijnt uit het zicht.’

Pensioenen en de toekomstige welvaart
Het komende parlementaire jaar wordt het pensioenakkoord verder uitgewerkt. Er komen voorstellen om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen en ervoor te zorgen dat mensen gezond en werkend hun pensioen kunnen halen.

Een belangrijke vraag is hoe de Nederlandse economie ook over twintig of dertig jaar duurzaam kan blijven groeien. Het kabinet gaat daarvoor een ‘groeiagenda’ opstellen en komt met de opzet voor een investeringsfonds. Het doel daarvan is 'specifieke projecten mogelijk te maken voor kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur, die het fundament onder de economie van de toekomst sterker maken.'

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?