Personeelsnet

HR-afdeling steeds kleiner: nu 1 HR-professional op 75 werknemers

De afgelopen tien jaar is de HR-afdeling gemiddeld met ruim 20% gekrompen. In 2012 was er gemiddeld nog slechts één HR-medewerker op 75 werknemers. Computers, managers en werknemers hebben het HR-werk gedeeltelijk overgenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Berenschot.

Dat de HR-afdeling gemiddeld met ruim een vijfde zijn ingekrompen, blijkt uit de analyse die Berenschot heeft gemaakt op basis van zijn onderzoek Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement.
In 2012 hebben organisaties gemiddeld 1 HR-medewerker op 75 werknemers. In 2002 was dit nog 1 op 58.

Automatisering
De verklaring hiervoor zoekt Berenschot in de voortschrijdende automatisering en de ontwikkeling dat werknemers en managers steeds meer HR-taken zelf uitvoeren.

"HR heeft het afgelopen decennium veel aandacht gehad voor het verbeteren en automatiseren van HR-processen. Daarnaast zijn in het kader van integraal management steeds meer personeelstaken bij het management neergelegd", is de toelichting van Berenschot op de daling van het aantal P&O-ers.

Meer topmanagers, meer HR
Opvallend is dat organisaties met veel topmanagement juist een grotere HR-afdeling hebben.
Uit het Berenschot-onderzoek blijkt dat organisaties waarvan meer dan 5% van het personeelsbestand uit topmanagement bestaat, er 1 HR-professional op 65 werknemers is. Bij organisaties die minder dan 1,5% topmanagement hebben, is die verhouding 1 op 95.

"Blijkbaar leidt topmanagement tot meer vraag naar HR-diensten", concludeert Berenschot. "Topmanagers die de efficiëntie van HR verder willen vergroten, moeten hierdoor ook kritisch naar hun eigen rol kijken."

HR kan verder terug
Volgens Berenschot kan de HR-afdeling nog kleiner worden.

Voorwaarde is dan wel dat HR als organisatiebrede portefeuille wordt benoemd, zodat "een eenduidiger sturing van HR plaatsvindt, waardoor deze afdeling efficiënter kan werken". "Personeelsbeleid wordt dan niet meer op het niveau van de verschillende organisatieonderdelen ontwikkeld. Bij deze topstructuur heeft het topmanagement voldoende aan een kleine en hoogwaardige HR-staf."

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?