Harder werken, maar toch hebben werknemers voordeel van thuiswerken

Ruim de helft van de werknemers ziet in de praktijk voordelen van thuiswerken, hoewel aan de andere kant een kwart gewoonweg lijdt onder de nieuwe werksituatie. Sommigen hebben het idee dat ze moeten blijven doorwerken, soms ondanks medische klachten. Leidinggevenden doen hun best om hun medewerkers te managen, maar missen soms signalen door een verarming van informatiestromen.

Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Monitor Thuiswerken van Arbo Unie, waar bijna honderd organisaties gebruik van maken. De monitor inventariseert met online vragen of werknemers bijvoorbeeld steun van het team en de leidinggevende ervaren. Ook is er aandacht voor werkdruk, spanningen en ontspanning thuis.

We werken nu alweer een jaar thuis
Zaterdag 27 februari 2020 was het precies een jaar geleden dat de eerste patient in Nederland positief op corona werd getest. Sindsdien is de wereld van het werken snel veranderd. Een belangrijk deel van werkend Nederland is al bijna een jaar nauwelijks op kantoor geweest. “Dit heeft invloed op hoe we werken, samenwerken en leidinggeven”, zegt Jan van den Hoogen, strategisch arbeids- en organisatieadviseur bij Arbo Unie.

Uit de conclusies van de monitor blijkt dat 55% voordelen ervaart van het thuiswerken. “Een grote groep staat neutraal tegenover thuiswerken en dan heb je ook nog de mensen die het echt omarmen. Die ervaren bijvoorbeeld dat ze zich beter concentreren nu ze niet in een kantoortuin zitten, dat ze productiever zijn. En menig manager kan voor het eerst in jaren weer samen met familie eten”, aldus Van den Hoogen.

Grenzenloosheid en doorwerken
Tegenover de mensen die voordelen ervaren, staan 25% van de thuiswerkers die erg lijden onder de nieuwe situatie. Voor Arbo Unie is dat een zorgelijk gegeven. “We zien veel grenzenloosheid in werken ontstaan en zelfs het blijven doorwerken ondanks medische klachten. Leidinggevenden zoeken ook naar nieuwe mogelijkheden tijdig signalen op te vangen. Het gemis aan contacten heeft niet alleen een sociaal effect maar ook een verarming van informatiestromen.”

De hoeveelheid werk en de betrokkenheid beïnvloeden het werkplezier het meest. Van den Hoogen: “De hoeveelheid werk is misschien niet groter dan voorheen, maar de intensiteit is wel veel hoger. Daardoor hebben veel mensen het gevoel dat ze de hoeveelheid werk niet meer goed onder controle hebben.” Wat betreft de betrokkenheid: “Sommige medewerkers drijven echt af van de organisatie. Het gevoel van verbondenheid blijkt ook sterk samen te hangen met de persoonlijke aandacht die medewerkers krijgen van hun leidinggevenden. Dat is een belangrijke les voor leidinggevenden.”

Werkgevers moeten sneller aanpassingen doorvoeren
Voor Arbo Unie is het helder. “Thuiswerken gaat niet meer weg; we gaan toe naar ‘blended’ of ‘hybride’ werken”, aldus Van den Hoogen. Daarvoor is meer nodig dan een goede videoverbinding en een ergonomisch ingerichte thuiswerkplek. “Om het werkplezier te behouden, is het belangrijk het werk zo te organiseren dat de betrokkenheid gewaarborgd is en de hoeveelheid werk behapbaar blijft. Daar horen nieuwe afspraken over samenwerken, overleggen en leidinggeven bij. We zijn ongemerkt met de grootste aanpassing van werken gestart sinds de laatste industriële revolutie.”

Werkgevers voeren echter de aanpassingen in het nieuwe werken nog niet snel genoeg door. “De aanpassingen zijn laat op gang gekomen, terwijl we al een jaar in deze situatie zitten. Nu pas komt het besef dat het blijvend anders gaat in de toekomst. Deze fundamentele verandering is niet meer te stoppen.”

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 452 exclusieve vakartikelen en 281 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?