Personeelsnet

Gespannen arbeidsmarkt, dus werknemer eist vaste baan en meer loon

Voor het eerst sinds 2008 is er weer sprake van een gespannen arbeidsmarkt, berekende het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers over de arbeidsmarkt. Werkgevers zullen door die toenemende spanning meer rekening moeten houden met de eisen van werknemers. Zij willen vast werk en meer loon.

In het vierde kwartaal van 2017 kwamen er 57 duizend banen bij. Verder steeg het aantal vacatures in het afgelopen kwartaal met 14 duizend en daalde het aantal werklozen met 29 duizend. Doordat het aantal vacatures oploopt, terwijl het aantal mensen dat werkloos is afneemt, neemt de spanning op de arbeidsmarkt toe, meldt het CBS

Vooral banen voor werknemers en veel uitzendwerk
De groei in het vierde kwartaal betrof alleen banen van werknemers. Daarvan kwamen er 58 duizend bij, waarmee het totaal op bijna 8,2 miljoen kwam. Dat is de hoogste stand ooit. Het aantal banen van zelfstandigen nam met duizend af tot nog geen 2,1 miljoen.

De helft van alle banen die er de afgelopen jaren per saldo zijn bijgekomen, was een uitzendbaan. De uitzendbranche is nu goed voor 834 duizend werknemersbanen. Hierdoor is nu één op de tien werknemersbanen een baan in de uitzendbranche.

Meer rekening houden met eisen werknemers
Werkgevers zullen door de toenemende spanning op de arbeidsmarkt meer rekening moeten houden met de eisen van werknemers, stelt de Vakcentrale voor Professionals (VCP). Nu de spanning op de arbeidsmarkt toeneemt, zullen meer werknemers een vast contract vragen en betere beloning.

Werkgevers moeten hier meer rekening mee gaan houden. “Gebeurt dat niet, dan blijft het werk liggen en neemt de werkdruk toe. Dat is niet goed voor de professional en uiteindelijk ook niet voor de economie”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Investeer in professionals met scholing
Volgens de VCP-voorzitter zal er meer geïnvesteerd moeten worden in kennis en kunde, zowel van werknemers die al in dienst zijn als potentiële werknemers die nodig zijn om vacatures te vervullen.

“Willen werkgevers goede professionals in huis halen en houden, dan moeten ze investeren in scholing en ontwikkeling. Je ziet dat de krapte in sectoren als onderwijs, zorg en techniek flink toeneemt. Door in professionals te investeren, behouden ze hun waarde en worden ze ook weerbaarder op de arbeidsmarkt.”

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?