Personeelsnet

Flow: hoe managers deze energiebron kunnen blokkeren

Flow is een natuurlijke bron van energie die werknemers aanspreken om geconcentreerd te presteren op de toppen van hun kunnen. Gastblogger Gracita Biezen-Lingerziet te vaak hoe managers onbedoeld deze flow blokkeren.

Flow is een natuurlijke bron van energie die werknemers aanspreken om geconcentreerd te presteren op de toppen van hun kunnen.
Gastblogger Gracita Biezen-Linger ziet te vaak hoe managers onbedoeld deze flow blokkeren.

Stel je een wereld voor waarin geen passie is, waarin mensen niet enthousiast raken, niet creatief zijn en geen zin hebben. Stel je nu een werkplek voor die er zo uitziet: mensen die ploeteren, leidinggevenden die niet kunnen delegeren of juist alles maar over de schutting gooien en medewerkers die zichzelf elke ochtend uit bed moeten slepen en die leeg en afgeknepen ’s avonds thuiskomen. Welkom in de wereld zonder flow.

Natuurlijke energie
Flow is het gevoel dat je op het juiste spoor zit: dingen gaan als vanzelf, werk levert energie op en je bent bezig om samen iets moois te creëren. Het heeft zin. In principe is flow onze natuurlijke staat.
Kijk maar hoe kinderen leren en creëren. Ze zijn als vanzelfsprekend actief, spelen en knutselen. Een goede leerkracht faciliteert deze natuurlijke energie, leidt het in goede banen en zorgt voor succeservaringen waardoor de flow blijft bestaan en sterker wordt.

Vijf management-manieren om flow te blokkeren
Maar wat gebeurt er als we gaan werken? Er zijn wat risicofactoren die ervoor zorgen dat de flow verdwijnt.

1. Ontmoediging
Regels, kaders, hokjes bepalen wat je wel en niet moet doen. Flow verdwijnt als er steeds drempels worden opgeworpen die het creatieproces verstoren.

2. Controle
Flow laat zich niet vatten in werktijden of locaties. Als de leidinggevende een sterk controlerende houding aanneemt, komt er druk te staan op de medewerker. Spanning saboteert flow. Bovendien creëert de werknemer niet meer voor zichzelf, maar voor de baas. Ook dan verdwijnt de motivatie.

3. Perfectionisme
Flow mag gezien worden. Een manager die nooit tevreden is, waardeert niet het proces van de medewerker. De lat alleen maar hoger leggen en meer eisen, zorgt ervoor dat flow afgeremd wordt.

4. Lopende band
Iemand in flow neemt logischerwijs zelf de verantwoordelijkheid voor zijn project. Wanneer je slechts een deeltje van het geheel mag uitvoeren, verdwijnt je verantwoordelijkheid en daarmee ook de betrokkenheid met het geheel. De flow dus ook.

5. Focus op resultaat
Flow impliceert mijmeren, denken, onderzoeken en bezinken. Tijd die niet altijd direct zichtbaar wordt in productiviteit. Toch is het een noodzakelijk deel van het proces. Een leidinggevende die dit niet begrijpt, geeft hier geen ruimte voor. Zo kan er geen flow ontstaan.

Hoe flow stimuleren
Wat dan wel? Een verandering in werkcultuur om flow te stimuleren, begint bij communiceren. Praat met medewerkers. Wanneer ervaren zij werkplezier, wat hebben ze van jou nodig, waarom doen ze wat ze doen?
Daarnaast vereist het een andere houding van de manager: durf te vertrouwen op je werknemer, geef ruimte en blijf
belangstellend betrokken. Probeer het eerst eens uit in een project. Kijk maar wat er dan al verandert! Of wil je (blijven) leven in een wereld zonder flow?

Gracita Biezen-Linger, oprichter van Talents in Business, heeft dit artikel in 15 minuten geschreven vanuit Flow. Hier ging een week incubatietijd aan vooraf.

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?