Eerstvolgende aanvraag STAP-budget uitgesteld naar 28 februari 2023

In november gaf het kabinet aan de STAP-regeling strenger en strakker te willen maken. Dat blijkt meer tijd te kosten dan gedacht. Daardoor is het pas vanaf 28 februari 2023 weer mogelijk om het individuele scholingsbudget aan te vragen. Het uitstel is nodig om ervoor te zorgen dat alleen scholing die aan de voorwaarden voldoet, de STAP-subsidie ontvangt.

Het kabinet heeft meer tijd nodig om maatregelen tegen misbruik en oneigenlijk gebruik van de STAP-regeling in te voeren. Daarom is besloten om het aanvraagtijdvak voor STAP-budget van januari 2023 over te slaan, schrijven de ministers van SZW en Primair en Voortgezet Onderwijs aan de Tweede Kamer.

Het STAP-budget is strikt genomen geen HR-instrument, maar een individuele regeling waarmee iedere Nederlander in de werkbare leeftijd budget kan aanvragen voor scholing om weerbaarder te worden op de arbeidsmarkt. Daardoor is de regeling toch interessant voor werkgevers. De regeling is een succes, maar helaas is er ook misbruik gemaakt van de subsidieregeling. De regels worden daarom aangescherpt.

Subsidie mag van rechter niet worden stopgezet
Er loopt momenteel onderzoek of ruim 3.500 opleidingen bij ongeveer 200 opleiders wel aan de STAP-regels voldoen. Er is tijd nodig om dit onderzoek zorgvuldig te doen, met hoor en wederhoor.

Recentelijk heeft de rechtbank in een zaak rondom STAP besloten dat betalingen aan een opleider niet aangehouden mogen worden tijdens het onderzoek van de Toetsingskamer. Enkel het feit dat een opleiding in onderzoek is, is volgens de rechter onvoldoende reden om een opleider (nog) niet te betalen. De uitspraak van de rechter betkent ook dat scholing die eerst is aangehouden, nu toch kan worden gevolgd én door de overheid moet worden betaald.

In januari geen aanvragen mogelijk
Als deze uitspraak geldt voor alle opleidingen die in onderzoek zijn, ontstaat het risico dat toch weer scholing wordt gesubsidieerd, die niet aan de voorwaarden van het STAP-budget voldoet. Om dit te voorkomen, hebben de bewindslieden besloten om het januaritijdvak over te slaan. 

Het voor beschikbare STAP-budget voor 2023 blijft gelijk en zal nu over vijf aanvraagtijdvakken verdeeld worden, in plaats van zes. Het eerstvolgende aanvraagtijdvak start daardoor op 28 februari 2023.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?