Personeelsnet

Eenvoudiger regels moeten meer mensen met arbeidshandicap aan werk helpen

De helft van de mensen met een arbeidshandicap heeft geen werk, maar wil wel graag aan de slag. Een nieuwe wet moet het daarom vanaf 2021 voor werkgevers eenvoudiger en aantrekkelijker maken om mensen in dienst te nemen en te houden.

Staatssecretaris van Ark (SZW) wil mensen met een beperking met een reeks van nieuwe maatregelen verder helpen. Zij heeft daarvoor het wetsvoorstel Breed Offensief (Pdf) naar de Tweede Kamer gestuurd. Als het parlement akkoord gaat, zal de wet op 1 januari 2021 ingaan.

Maatregelen in de wet
De wet Breed Offensief telt een scala aan maatregelen:

  • Zo wordt het aantrekkelijker voor werkgevers om mensen in dienst te nemen en te houden.
  • Het aanvragen en gebruiken van loonkostensubsidie wordt straks veel eenvoudiger. Er komt straks één loonwaardebepaling voor werkgevers en wordt er een einde gemaakt aan de verschillende manieren waarop gemeenten de loonwaarde bepalen.
  • Loonkostensubsidie compenseert werkgevers in de loonkosten van werknemers met een productiviteit die lager ligt dan het minimumloon.
  • Gemeenten gaan meer op dezelfde manier werken en het proces rond ziekmelding wordt simpeler.
  • Er komen extra waarborgen voor passende ondersteuning
  • Jonggehandicapten onder de 27 jaar kunnen straks direct een uitkering aanvragen tijdens hun zoektocht naar werk en hoeven daarmee niet langer eerst vier weken te wachten.
  • Mensen die in deeltijd met loonkostensubsidie werken en nog een aanvullende uitkering nodig hebben, mogen straks 15% van hun verdiende salaris houden bovenop hun uitkering, met een maximum van € 136,26 per maand.

Brede agenda Participatiewet en Wajong
Het Breed Offensief moet de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet of Wajong vallen vergroten. De vereenvoudiging Wajong ligt momenteel bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel Breed Offensief richt zich op mensen met een beperking in de Participatiewet.

In het Breed Offensief werkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met gemeenten, sociale partners en cliëntenorganisaties aan de ambitie om meer mensen met een beperking aan de slag te helpen. Er is € 53 miljoen gereserveerd voor de uitvoering van de maatregelen uit het wetsvoorstel Breed Offensief, verspreid over 2020 en 2021. Om werken lonend te maken is er € 40 miljoen structureel extra vrijgemaakt.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?