De meest succesvolle trainingen op de werkplek vergeleken

Zowel werkgevers als werknemers kunnen profiteren van opleidingen en trainingen. Met meer kennis en kunde, kan de productiviteit omhoog gaan en wordt het werk vaak interessanter. Het trainen van personeel kost tijd, inzet en geld, dus is het verstandig om vooraf kritisch te bekijken welke methode het meest effectief is. Een onderzoek naar de beste trainingsmethoden op en rond de werkplek, maakt het eenvoudiger om te kiezen voor een training die past bij het doel en uw budget. Daar zijn ook trainingen bij die u relatief eenvoudig op de werkplek kunt toepassen.

In een omvangrijke literatuurstudie die is gepubliceerd in de Human Resource Development Review, zijn 13 gangbare trainingsmethoden naast elkaar gezet en vergelijken op 7 aspecten: de wijze van leren, de leeromgeving, de noodzaak van een trainer en de manier van contact én interactie van de training. Verder zijn de kosten en tijdsinvestering in ogenschouw genomen.

Aan de hand van deze vergelijking, is het mogelijk om een trainingsmethode te kiezen die aan het doel van de training voldoet én optimaal gebruik maakt van de beschikbare mogelijkheden en middelen.
De onderzoekers merken daarbij op dat, door nieuwe technologie, trainingsmethoden binnen handbereik komen die eerst nog te ver gegrepen waren. Want de kosten voor technische toepassingen worden steeds lager, terwijl de mogelijkheden om (bijvoorbeeld) online op afstand te leren juist groter worden.

13 TRAININGSMETHODEN VERGELEKEN

1. Casestudy

De casestudy is een beproefde trainingsmethode en staat erom bekend de motivatie van de leerling effectief te stimuleren. Deze methode is vooral geschikt voor situaties waarin de cursisten al een zekere basiskennis hebben, maar toch bij kunnen leren met extra training.

De kosten zijn laag en er is een mogelijkheid om online aan de training deel te nemen. Deze methode wordt vaak toegepast in vakgebieden zoals rechten, counseling en geneeskunde.

2. Training met games

Het gebruik van games voor training is duurder dan de casestudy, maar nog steeds relatief betaalbaar als de game wordt ontwikkeld voor grotere groepen werknemers. Door de game ontstaat vaak een competitief element. Games werken motiverend, vooral bij werknemers of sollicitanten die interesse hebben in technologie.

Een opletpunt is, dat er weinig ruimte bestaat voor leerzame zijpaden als die niet al vooraf zijn ingebouwd, waardoor de spontaniteit minder is. Ook kan de trainer minder goed inspelen op reacties van de deelnemers. Door het spelelement kan game-based training studenten wel aanzetten tot concurrentie, vooral in een zakelijke setting en in rechtenstudies. Bij fysieke beroepen bieden games de mogelijkheid om te oefenen op vaardigheden, zonder dat het gaat vervelen.

3. Stages

Het begeleiden van een stagiair kost relatief veel tijd, maar de werkelijke kosten zijn laag. Werkgevers krijgen vaak ook andere inzichten bij het begeleiden van stagiairs, terwijl de stagiairs praktijkkennis en -vaardigheden kunnen opdoen. Positief is ook dat werkgevers een goede indruk kunnen krijgen van de stagiair, waardoor er kansen ontstaan om de stagiair (later) voor de organisatie te behouden.

4. Taakwisseling

Kennismaken met ander werk, zoals taakwisseling (jobrotation) kan de motivatie en betrokkenheid van werknemers vergroten. Ook hier geldt dat de tijdsinspanning hoger is dan de werkelijke kosten, die laag zijn. Door taakwisseling krijgen mensen kansen om zich verder te ontwikkelen.  

5. Een tijdje meelopen

Een tijdje met een ervaren collega ‘meelopen’ (job shadowing) kan de betrokkenheid en interesse in het werk vergroten. Deelnemers krijgen inzicht in andere aspecten van het werk en het bedrijf. Daardoor ontdekken ze problemen en kansen, waarmee ze hun eigen taak beter kunnen uitvoeren. Bij verschillende grote bedrijven gaat het management geregeld aan de slag op de werkvloer om van de mensen daar te leren wat er in de uitvoering speelt. De kosten zijn laag, terwijl de opbrengsten hoog kunnen zijn.

6. Bijeenkomst met lezing

Het klinkt niet erg opwindend, maar met een goede lezing van een boeiende spreker kan veel kennis in relatief korte tijd worden overgebracht. Met goede technische ondersteuning, kan een optimaal leerresultaat worden bereikt. De interactie is laag en een goede spreker kan soms nog wel wat geld kosten, maar de werknemers ook inspireren. Denk bij een lezing dus eerder aan een Ted-talk waar vragen worden beantwoord, dan aan een droog hoorcollege.

7. Mentorschap

Wanneer u talentvolle medewerkers wilt klaarstomen voor promotie en groei, is mentorschap de beste trainingsmethode om te gebruiken. U moet dan wel zorgen voor een gepersonaliseerde leerstructuur met inspirerende mentoren die er tijd en aandacht in willen steken. Voordeel is dat de kosten laag zijn, terwijl u tegemoetkomt aan de ontwikkelingswensen van talenten en daarmee ook voorziet in het behoud van kennis en kunde voor de organisatie.

8. Geprogrammeerde instructie

Bij een geprogrammeerde instructie, kunnen studenten in hun eigen tempo nieuwe vaardigheden leren. De kennis die daarvoor nodig is, wordt in een vooraf vastgestelde afzonderlijke route aangeboden, waarbij modules één voor één worden afgewerkt. Geprogrammeerde instructie kan ook goed online worden gevolgd. De kosten zijn gemiddeld, maar het is een effectieve methode die zich heeft bewezen.

9. Rolmodellering

Dit is een aanvulling op harde kennisoverdracht, waarbij het noodzakelijk is om de opgedane kennis te oefenen op levensechte modellen. Denk bijvoorbeeld aan veiligheidstrainingen en BHV-trainingen of het toepassen van nieuwe technieken op vertrouwde apparatuur.

10. Rollenspel

Ook met rollenspel kunnen cursisten oefenen wat ze hebben geleerd en dit oefenen, maar dan niet op machines maar in sociale situaties. De kosten in tijd en geld zijn laag en dat maakt rollenspel een prima methode om in een vertrouwde omgeving sociale vaardigheden te toetsen, voordat het ‘echte werk’ begint.

11. Simulatie

Simulatie is duur, maar wordt met de dag betaalbaarder. Virtual reality wordt ingezet om met bijzondere situaties te kunnen oefenen die duur of gevaarlijk zijn. Daarmee is simulatie een veilige manier om te oefenen in situaties die anders riskant zouden zijn.

12. Op prikkels gebaseerde training

Stimulus gebaseerde training maakt gebruik van muziek, kunst, beweging of storytelling. Hiermee wordt een leeromgeving gecreëerd die studenten in staat stelt kennis en vaardigheden beter op te nemen. Praktisch ingestelde cursisten worden er wel eens een beetje ongemakkelijk van en de kosten zijn ook wat hoger. Maar er is bewijs dat de overdracht van kennis hiermee beter en sneller verloopt.

13. Teamtraining

De training van een heel team  heeft als grootse doel om verbinding en samenwerking te stimuleren. De training richt zich dus niet op het individu, want deze methode wordt ingezet om teamleden beter te betrekken bij hun werk en als team beter te presteren.


MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?