Personeelsnet

Aanvragen gratis ontwikkeladvies voor uw werknemers niet meer mogelijk

Nu de toekomst door de coronacrisis voor veel mensen onzekerder wordt, moeten velen zich voorbereiden op de overstap naar ander werk. Onzekerheid is er ook voor bedrijven, die moeite moeten doen om de vaardigheden van hun werknemers up-to-date te houden. Sinds 1 augustus kon u daarom kosteloos een ontwikkeladvies kunt aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur, maar op 2 september 2020 is de regeling alweer gesloten.

Door de coronacrisis verandert de economie fors. Werk wordt vaker digitaal uitgevoerd, er komen nieuwe banen bij en tegelijkertijd zijn er banen die verdwijnen. Het kabinet wil mensen helpen om zich aan te passen aan die nieuwe realiteit. Een gratis loopbaanadvies kan mensen helpen om zich beter voor te bereiden op een mogelijke overstap naar ander werk.

Regeling voor 2020 alweer gesloten
Op 2 september meldt het ministerie van SZW dat de regeling voor dit jaar alweer is gesloten. Veel sneller dan verwacht, is het maximum aantal inschrijvingen bereikt. In de tijdsspanne van één maand hebben 22.000 mensen zich geregistreerd. Deze mensen zullen dit najaar een ontwikkeladviestraject gaan volgen. Hiermee is de grens bereikt van het aantal trajecten dat de overheid kan bekostigen.

Volgens SZW heeft dat te maken met de maximale uitvoeringscapaciteit van de organisatie die de subsidieregeling uitvoert. Dat betekent dat er vanaf nu geen kosteloos ontwikkeladvies meer kan worden aangevraagd bij een loopbaanadviseur.

NL Leert Door
Iedereen tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd kon gebruikmaken van deze mogelijkheid. Om mee te doen, hoeven deelnemers zich alleen aan te melden bij een loopbaanadviseur bij hen in de buurt. De loopbaanadviseur vraagt vervolgens subsidie aan en handelt de administratie verder af.

De mogelijkheid om kosteloos een ontwikkeladvies te volgen, is onderdeel van het programma NL Leert Door. Het programma helpt werkenden en werkzoekenden zich voor te bereiden op veranderingen op de arbeidsmarkt, aan de hand van kosteloze ontwikkeladviezen en online scholing. Werknemers kunnen bovendien gebruik maken van bestaande regelingen zoals de fiscale studieaftrek of de mogelijkheden die hun werkgever of O&O-fonds biedt.

Ontwikkelplan met acties
In het ontwikkeladvies krijgen mensen zicht op de arbeidsmarktkansen die er in deze crisis voor hen zijn. De werknemer en de loopbaanadviseur voeren een aantal gesprekken waarin persoonlijke kwaliteiten, behoeften en zorgen aan de orde komen.

Alles wat er tijdens dit traject besproken wordt, blijft tussen de werknemer en de loopbaanadviseur. De werknemer mag zelf beslissen of deze het advies wil delen met de werkgever of niet. Aan het einde van het traject krijgt de deelnemer een ontwikkelplan mee, waarin acties staan die iemand kan ondernemen om beter voorbereid te zijn op de toekomst.

Zo vraagt u het gratis ontwikkeladvies aan
U zoekt een erkend loopbaanadviseur (zie het kader op deze pagina). U kunt kiezen voor een loopbaanadviseur of loopbaanbedrijf in de buurt. Aanmelding gaat telefonisch of per e-mail. U maakt een afspraak en de loopbaanadviseur vraagt zelf subsidie aan en regelt de administratie. De loopbaanadviseur zorgt voor een intakegesprek en beantwoordt, samen met de betreffende werknemer, een (online) vragenlijst. Vervolgens gaat het traject van start.

Let wel goed op dat de loopbaanadviseur over de juiste opleiding en voldoende werkervaring beschikt.  Vraag vooraf of de loopbaanadviseur of het loopbaanbedrijf meedoet aan ‘NL Leert door’ voor het gratis loopbaanadvies.

Hier vindt u een erkende loopbaanadviseur

U kunt een geschikte loopbaanadviseur vinden op de volgende websites:

  • Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches met een kwaliteitskeurmerk.
  • Career Management Institute (CMI). Met een CMI-certificering laat een loopbaanprofessional duidelijk zien dat hij of zij vakbekwaam is.
  • OVAL is de brancheorganisatie van loopbaanbedrijven met een kwaliteitskeurmerk.

Ook is het mogelijk om een afspraak te maken met een adviseur van het Leerwerkloket. De adviseurs van het Leerwerkloket helpen het hele jaar door kosteloos, onafhankelijk bij de ontwikkeling van werknemers. Zij hebben veel contacten met onderwijsinstellingen in de regio en ruime ervaring met om- en bijscholingstrajecten. Elk Leerwerkloket is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, roc’s en UWV. Het regionale Leerwerkloket vindt u hier hier.

Of bekijk de informatie op één van de volgende websites:


MIS NIKS: 
Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?