Personeelsnet

Werknemers worden blij van eerste loonstrookje in 2019

De prijzen voor energie en zorgverzekeringen stijgen volgend jaar fors, net als de BTW op dagelijkse boodschappen. Maar volgens het kabinet gaat 96 procent van de mensen er in 2019 per saldo toch écht op vooruit. Dat komt vooral doordat toeslagen stijgen en de loonbelasting omlaag gaat. Het loonstrookje laat in 2019 dan ook voor de meeste Nederlanders een plus zien.

Vooral werkenden met een middeninkomen kunnen volgend jaar een hoger nettoloon verwachten. Maar ook voor mensen die bijstand en AOW ontvangen, valt het eerste loonstrookje van 2019 gunstig uit.

Tot 2,5 procent hoger netto loon
Veruit de meeste werkenden gaan erop vooruit in hun eerste loonstrookje van 2019. Zij kunnen 1 tot 2,5 procent meer netto loon tegemoet zien in januari 2019 dan in december 2018.

De verlaging van de inkomstenbelasting draagt daaraan bij, net als de verhoging van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Daardoor wordt werken meer lonend. Mensen met een middeninkomen gaan er het meeste op vooruit.

Ouderen houden meer over
Uitkeringsgerechtigden en ouderen houden ook meer over in het nieuwe jaar. Mensen met een uitkering of AOW krijgen meer geld op hun rekening gestort, omdat de uitkeringsbedragen met de inflatie meestijgen. Ook komen de bijstand en de AOW in 2019 netto hoger uit door de hogere algemene heffingskorting.

Ouderen met een hoger aanvullend pensioen zien de verlaging van de inkomstenbelasting in januari op hun loonstrookje. Ouderen met een klein aanvullend pensioen ontvangen in januari maximaal 3 euro minder van hun pensioenuitvoerder. Dat komt door een hoger belastingtarief in de eerste schijf. Daar staat echter 32 euro meer AOW per maand tegenover. Bij de belastingaangifte krijgen zij bovendien 178 euro meer ouderenkorting, waardoor ze per saldo minder belasting betalen.

Koopkracht stijgt met 1,6 procent
Tegelijkertijd zullen de prijzen komend jaar ook stijgen. Zo neemt het lage BTW-tarief toe van 6 procent naar 9 procent en gaat de energiebelasting omhoog. Toch compenseert het hogere netto inkomen het stijgende prijsniveau voor de meeste huishoudens. Naar verwachting gaat 96 procent van de huishoudens erop vooruit. In doorsnee stijgt de koopkracht van huishoudens met 1,6 procent ten opzichte van 2018. Dat blijkt uit koopkrachtberekeningen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vooral middeninkomens en gezinnen met kinderen zien hun koopkracht stijgen. Zo gaat een gezin dat anderhalf keer modaal verdient en kinderen heeft er 1,3 procent op vooruit. Dat komt enerzijds door het verlagen van de belasting op werken. Anderzijds neemt de kinderbijslag en de kinderopvangtoeslag toe, waardoor gezinnen beter af zijn.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?