Vanaf 1 maart kunnen MKB-bedrijven weer SLIM-subsidie aanvragen

Vanaf 1 maart 2024 kunnen MKB-ondernemingen opnieuw SLIM-subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van scholingsactiviteiten in de organisatie. Het aanvraagtijdvak opent vrijdag 1 maart 2024 om 9.00 uur en sluit donderdag 28 maart 2024 om 17.00 uur.

De SLIM-subsidie helpt ondernemers bij het creëren van een scholings- en ontwikkelingscultuur in hun bedrijf. Met de subsidie kunnen bedrijven initiatieven opzetten om hun werknemers blijvend te laten ontwikkelen. Doel is om werknemers tijdens hun loopbaan goed inzetbaar te houden en er voor te zorgen dat mensen hun werk leuk en uitdagend blijven vinden.

Behandeling aanvraag in loterij
Per aanvrager kunt u in het aanvraagtijdvak maximaal één subsidieaanvraag indienen. De behandelvolgorde van de aanvragen wordt bepaald door middel van een loting. Aanvragers moeten zich hiervoor vooraf registreren via het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid.

Het ministerie neemt alleen volledige aanvragen in behandeling, die aan behoorlijk wat eisen moeten voldoen. Wie de zoekterm SLIM-subsidie aanvragen invoert bij een zoekmachine, ziet dan ook talloze adviesbureaus die de aanvraagprocedure tegen betaling willen verzorgen.

Doelen van de SLIM-subsidie
De subsidie is voor allerlei nieuwe ideeën gericht op leren en ontwikkelen. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor de volgende 4 activiteiten:

Doorlichting van de onderneming:
Bijvoorbeeld voor een externe adviseur om het bedrijf door te laten lichten en vervolgens een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken. 

Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers:
Met een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert u werknemers actief na te denken over hun toekomst. Dit helpt om medewerkers vitaal te houden. Daarnaast is het goed voor de strategische planning van het bedrijf.

Methodiek voor ontwikkeling van medewerkers:
De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op methoden die werknemers aanmoedigen in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld door het oprichten van een bedrijfsschool. Of ontwikkeling van een systeem van ontwikkelgesprekken met werknemers. Ook kan de subsidie worden aangewend voor het opschalen en uitbreiden van succesvolle projecten.

Praktijkleerplaats derde leerweg:
De mkb-werkgever kan een praktijkleerplaats aanbieden voor (delen) van een mbo-opleiding in de derde leerweg. Dat is een maatwerktraject voor volwassenen met werkervaring. Maar ook voor werkzoekenden en werknemers die een carrièreswitch willen maken.

Wijzigingen in 2024
Per 1 januari 2024 is de SLIM-regeling op een aantal punten gewijzigd. Het gaat om details, de regeling blijft op hoofdlijnen hetzelfde. Het ministerie van SZW heeft de wijzigingen verwerkt in de ‘menukaart’, een PDF-document met uitleg over de regeling.

Het gaat om de volgende wijzigingen:    

  • De activiteit ’de doorlichting van de onderneming’ van de SLIM-regeling is aangevuld waardoor ook subsidie kan worden verstrekt voor doorlichtingen die zien op het inzichtelijk maken van andere ontwikkelbehoefte om de leerrijke werkomgeving te versterken. Het gaat hierbij dan in elk geval om leercultuurscans. Een leercultuurscan is een diagnose-instrument dat ondernemingen kunnen gebruiken om de eigen leercultuur te meten en analyseren.
  • Verder is met het nieuwe begrip ‘L&O-methode’ (in artikel 1) nader afgebakend wanneer er nu sprake is van een methode die voor subsidie in aanmerking komt. Het begrip L&O-methode staat voor: structurele inbedding van leer- en ontwikkelactiviteiten, die primair is gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden, kennis en beroepshoudingen van werkenden in de onderneming.
  • Dit kan bijvoorbeeld door het invoeren van een bedrijfsschool, een online leeromgeving, een digitaal kennis- en leerportaal/platform, het ontwikkelen van leerlijnen of e-learning, een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken of de introductie van leerambassadeurs.

Verhoging uurtarief externe adviseurs
Voor subsidies die in 2024 worden aangevraagd, kunnen externe adviseurs een iets hoger uurtarief rekenen van maximaal € 135 exclusief BTW.

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?