TOP-campagne om fysieke overbelasting tegen te gaan

Duizenden Nederlanders krijgen jaarlijks ernstige problemen met hun lijf door hun werk. Werknemers met klachten werken vooral in de bouw, industrie, zorg, land- en tuinbouw en vervoer en opslag. Hun klachten kosten zeven miljoen verzuimdagen per jaar. Dat is een kostenpost voor werkgevers van 1,5 miljard euro, nog los van de zorgkosten. Het ministerie van SZW start daarom met een voorlichtingscampagne om beroepsziekten door lichamelijke (over)belasting aan te pakken.

Uit cijfers van TNO, blijkt dat bijna een half miljoen werknemers kampen met fysieke aandoeningen door het werk. Daarom lanceert staatssecretaris Bas van 't Wout (SZW) de campagne Hoe TOP werk jij? Pak lichamelijke belasting aan!

Coronacrisis vraagt extra inzet werkenden
Vele duizenden Nederlanders krijgen last van hun lichaam door het werk. Vooral in de bouw, industrie, zorg, land- en tuinbouw en vervoer en opslag is dit een probleem.

De coronacrisis vraagt bovendien extra veel van werkenden. Denk aan de zorgmedewerkers, maar ook aan alle thuiswerkers. Bij die laatste groep ligt een verkeerde houding of te weinig lichaamsbeweging op de loer. De campagne moet werkgevers en werknemers bewustmaken van de risico’s en het belang van preventie, omdat voorkomen beter is dan genezen.

Technisch, organisatorisch, persoonsgebonden
Bij de campagne zijn experts betrokken, zoals arboprofessionals, maar ook brancheorganisaties, werkgevers en werknemers uit sectoren waar lichamelijke overbelasting veel voorkomt. De campagne zet in op de zogenoemde TOP-strategie.

TOP staat voor de technische, organisatorische en persoonsgebonden maatregelen ter preventie van lichamelijke belasting:

  • Daarbij wordt gestart met technische maatregelen om de bron van lichamelijke belasting aan te pakken, zoals het gebruik van machines en hulpmiddelen.
  • Vervolgens wordt gekeken naar organisatorische maatregelen, zoals meer afwisseling in het werk.
  • En tot slot wordt samen met de werknemer gekeken of zijn of haar fysieke werkhouding moet worden aangepast.

Online tool box met gratis hulpmiddelen
Naast voorlichtingsactiviteiten wordt aan werkgevers en brancheorganisaties een online toolbox met gratis hulpmiddelen en instrumenten ter beschikking gesteld. Werknemers kunnen zelf via een online test in vijf minuten in kaart brengen welke risico’s zij lopen op lichamelijke belasting, waarna ze doorverwezen worden naar voor hen relevante hulpmiddelen en adviezen. Deze test is te vinden op www.hoetopwerkjij.nl.

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?