HR heeft belangrijke rol bij de toepassing van AI in de organisatie

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft nu al flinke invloed op de hedendaagse arbeidsmarkt en organisaties. Recente rapporten van Accenture, Michael Page, en SD Worx belichten de invloed van AI op werkprocessen, de perceptie van werknemers en leidinggevenden, en de rol van HR in deze onzekere, nieuwe omstandigheid. Hier leest u een overzicht van de gevolgen van kunstmatige intelligentie op de organisatie en de mensen die daar werken.

Kunstmatige intelligentie (AI) vindt de moderne werkplek opnieuw uit, waarbij een perceptiekloof tussen werknemers en leidinggevenden over de impact van AI duidelijk naar voren komt. Recente rapporten van Accenture, Michael Page, en SD Worx belichten de diverse effecten van AI op organisaties en de cruciale rol van HR in deze transitie.

Opleidingen nodig voor AI op het werk
Terwijl werknemers zich zorgen maken over het gebrek aan menselijke invloed op AI en de noodzaak om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, missen veel managers ook de vaardigheden om zich aan te passen aan deze veranderingen.

HR-afdelingen krijgen nu vaker de vraag om deze kloof te overbruggen, bijvoorbeeld door het organiseren van trainingen voor medewerkers en het bevorderen van kennis bij managers. Daarbij is ook aandacht nodig voor een cultuur van continue groei en aanpassingsvermogen, met bijzondere aandacht voor de ethische en privacykwesties rondom AI.

Accenture: Perceptiekloof en leiderschap
Het rapport van Accenture laat zien dat er een flinke perceptiekloof bestaat over AI tussen werknemers en hun managers. Werknemers herkennen wel de voordelen van AI, maar vrezen ook voor baanverlies en stress. Opvallend is dat hun managers niet echt lijken in te spelen op deze zorgen. De onderzoekers moedigen managers daarom aan om de emotionele en professionele impact van AI op werknemers te onderkennen en hier beter op in te spelen.

Vooruitstrevende organisaties begrijpen volgens Accenture dat het benutten van generatieve AI verder gaat dan automatisering. Het vraagt om een ‘fundamentele herziening van werkmethoden, het betrekken van werknemers in het veranderproces en een cultuur die innovatie en continue leerprocessen omarmt.’

Michael Page onderzoek: zorgen van werknemers en AI-acceptatie
Volgens Michael Page zijn werknemers wel bezorgd over AI, maar ook bereid om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. De grootste zorg is niet verlies van werkgelegenheid, maar het gebrek aan menselijk oordeel in AI, omdat kunstmatige intelligentie geen menselijk beoordelingsvermogen heeft, laat staan intuïtie. Ook zijn werknemers bezorgd over gegevensbeveiliging en privacy en ethische vragen over het toepassen van kunstmatige intelligentie.

Werknemers zien daarom het belang in van het ontwikkelen van emotionele intelligentie en soft skills om competitief te blijven. Bijna 9 van de tien werknemers willen graag bijleren over het gebruik van AI op het werk.

SD Worx: Analyse AI en HR-trends
SD Worx benadrukt de rol van AI in HR-trends zoals job crafting en skill-based recruitment. HR-professionals gebruiken steeds vaker AI voor het ontwikkelen van communicatiemiddelen en om werving- en selectieprocessen te verbeteren, versnellen en vereenvoudigen. Ook worden AI-gedreven talentmarktplaatsen gebruikt om professionals te matchen met passende opdrachten, op basis van hun profiel.

De snelle ontwikkeling van AI vereist dat organisaties kritisch kijken naar de toepassing ervan, vooral met betrekking tot juridische, technische, en ethische vraagstukken. Werkgevers moeten daarom zorgen voor de juiste kennis en vaardigheden bij medewerkers om effectief samen te werken met AI.

Rol van HR bij AI-toepassingen
AI transformeert organisaties op een diepgaande manier. Voor HR-afdelingen ligt er een cruciale rol in het begeleiden van deze verandering, HR moet oog hebben voor de verwachtingen, wensen en zorgen van werknemers en managers. Daarom moeten HR-strategieën flexibel worden aangepast aan een snel veranderende technologische omgeving.

Het succes van AI-integratie in organisaties hangt daarmee grotendeels af van hoe goed HR de overgang beheert en ondersteunt.

Belangrijkste Implicaties voor HR: Een Overzicht

Aspect

Rol van  HR

Perceptiekloof

Communicatie tussen managers en werknemers verbeteren over de impact en mogelijkheden van AI.

Managementontwikkeling

Leiderschapstrainingen aanbieden gericht op het begrijpen en begeleiden van AI-gedreven veranderingen.

Werknemersontwikkeling

Bijdragen aan het ontwikkelen van zowel technische als soft skills, vooral emotionele intelligentie, om AI effectief te integreren.

Job Crafting

Flexibeler functieprofielen maken en skill-based recruitment strategieën ontwikkelen.

Ethiek en Privacy

Duidelijke richtlijnen maken beleid rond AI-gebruik, met aandacht voor ethische en privacykwesties.

Training en Ontwikkeling

Investeren in permanente bijscholing en trainingen over AI-toepassingen en -integratie.

Werknemersbetrokkenheid

Plannen maken om werknemers actief te betrekken bij AI-transformatieprocessen.

 

 
MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?