Personeelsnet

Coronacrisis: noodpakket banen en economie 2.0, geen regeling voor flexwerkers

De komende maanden zullen meer ondernemers hun bedrijf weer opstarten, terwijl andere bedrijven door de coronacrisis nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten. Het nieuwe noodpakket 2.0 voor de coronacrisis, zal daarom vooral gericht zijn op het behoud van banen, terwijl bedrijven intussen wel mogen reorganiseren. Een regeling speciaal voor flexwerkers heeft zoveel nadelen, dat minister Koolmees die niet wil invoeren.

Hoewel het kabinet in het tweede noodpakket 13 miljard euro uittrekt voor steun aan verschillende getroffen sectoren, kunnen niet alle ontslagen en faillissementen worden voorkomen. Er zijn bedrijven die moeten krimpen of zelfs verdwijnen, maar er ontstaan ook nieuwe kansen, schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer.

Inhoud tweede noodpakket coronacrisis
Hieronder ziet u de hoofdpunten uit het tweede noodpakket voor sectoren die getroffen zijn door de coronacrisis. Ondernemers kunnen ook terecht bij de Coronacalculator van werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. Na het invullen van het KvK-nummer, vindt u daar een overzicht van alle toepasselijke regelingen uit het noodpakket 1 en 2.

Nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten van maximaal 20.000 euro voor de komende drie maanden.

Tegemoetkoming loonkosten, vervallen ontslagboete (NOW-regeling)

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

De vaste opslag van de NOW gaat omhoog van 30 naar 40 procent, waardoor ook andere kosten dan alleen de loonkosten worden vergoed. De referentiemaand gaat naar maart (ook voor de bestaande regeling), waardoor bijvoorbeeld seizoensgebonden bedrijven geholpen kunnen zijn. Verder mag het bedrijf geen winst uitkeren aan de aandeelhouders, bonussen uitdelen aan bestuurders of de directie en geen eigen aandelen inkopen.

Wie tijdens de NOW-periode toch personeel ontslaat, moet de loonkostensubsidie terugbetalen, maar de boete op ontslag verdwijnt. De wettelijke ontslagbescherming blijft gewoon van kracht. En bij bedrijfseconomisch ontslag voor meer dan 20 werknemers, moet nog steeds eerst overleg worden gepleegd met de vakbonden.
Een uitgebreid overzicht van de wijzigingen in de NOW-regeling vindt u hier.

Om- en bijscholing stimuleren

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af.

Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Verder wil het kabinet dat sectoren hun opleidingsfondsen (over en weer) openstellen voor bij- en omscholing.

Verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Zelfstandigen kunnen ook in het tweede noodpakket bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud aanvragen. Het gaat om aanvulling van het inkomen aan tot het sociaal minimum tot eind augustus 2020 en hoeft niet te worden terugbetaald. De verlengde regeling bevat nu wel een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum, aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Voorwaarde is wel dat het bedrijf niet failliet gaat of dreigt te gaan.

Verlenging uitstel belastingbetaling

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Bij uitstel van belastingbetaling is de voorwaarde wel dat dat zoveel mogelijk geld in het bedrijf blijft. Ondernemers mogen daarom geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

Kredieten en kredietgaranties (BMKB, GO, KKC, COL)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door.
Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.

Geen aparte regeling voor inkomenssteun flexwerkers
De meeste flexwerkers (57%) hebben na ontslag recht op WW. Van de overige 43% procent zal ook een groot deel recht hebben op WW, bijvoorbeeld omdat zij meer dan zes maanden onafgebroken werken bij dezelfde werkgever, of daarvoor bij een andere werkgever hebben gewerkt. Maar voor een onbekend aantal flexwerkers biedt de sociale zekerheid geen oplossing. Daarom heeft het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer nagedacht over de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) van 600 euro per maand voor drie maanden. De conclusie is dat zo’n regeling weliswaar mogelijk is, maar ook grote nadelen heeft. Minister Koolmees voelt niet veel voor de regeling en gaat daarover nog in overleg met de Tweede Kamer.

Omdat de situatie van flexwerkers zo verschillend is, kan geen maatwerk worden geleverd. Aan het uitkeren van een vast bedrag per maand, zonder controlemogelijkheden, zitten risico’s van willekeur en oneigenlijk gebruik. Zo kan de tegemoetkoming hoger kan zijn dan het inkomensverlies; of zelfs hoger dan het hele inkomen dat de ontvanger voorheen verdiende. Dan is een collega die wel in aanmerking kwam voor WW, opeens slechter af. Verder is er geen zicht op inkomen dat eerder in het buitenland is verdiend, waardoor het moeilijk te beoordelen is of iemand echt recht heeft op de uitkering.

CORONA EN HR: Handige HR-tools voor die nu mooi van pas komen

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?