Personeelsnet

Werkloosheid loopt iets op dus arbeidsmarkt ook iets minder krap

De arbeidsmarkt blijft krap, maar er zijn wel meer sectorale verschillen te zien. Zo is het aantal openstaande vacatures in Nederland de laatste tijd stabiel gebleven, maar is er een enorme stijging te zien bij Defensie. De werkloosheid loopt licht op, maar het verhaal erachter is gecompliceerd, want er zijn ook veel meer mensen aan het werk.

Op dit moment ligt het vacatureniveau veertig procent boven het niveau van voor de coronapandemie, terwijl dit een jaar geleden slechts tien procent was, blijkt uit een analyse van de Nederlandse vacaturemarkt door vacaturesite Indeed.

De werkloosheid blijft laag (3,4 procent in juni 2022), maar het aantal werklozen steeg het afgelopen kwartaal toch met 4 duizend per maand, meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. Het goede nieuws van het CBS is, dat het aantal werkenden in de afgelopen drie maanden juist met gemiddeld 18 duizend per maand is toegenomen.

Geen pieken en dalen meer in aantallen vacatures
Ondanks de (lichte) stijging van de werkloosheid in de afgelopen drie maanden, waren er in juni van dit jaar bijna 300 duizend meer mensen aan het werk dan in juni 2021. Er zijn daarmee ook meer nieuwkomers op de werkvloer, aldus het CBS. Ten opzichte van andere EU-landen was het aantal starters in Nederland relatief hoog.

Volgens Kelly Oude Veldhuis van Indeed schommelde het aantal openstaande vacatures slechts licht in de afgelopen maanden. “Dit is totaal verschillend in vergelijking met vorig jaar, toen vanwege de pandemie en de bijkomende onzekerheid sprake was van veel pieken en dalen. Het lijkt erop dat de geopolitieke spanningen en de inflatie nog weinig effect heeft op de vacaturecijfers in ons land.”

Lagere werkloosheid bij horeca, bouw, landbouw en cultuur
Het UWV telde eind juni 161 duizend WW-uitkeringen. Ten opzichte van mei daalde het aantal WW-uitkeringen vanuit de horeca weer verder (-12,1 procent). Ook de bouw (-11,8 procent) en de landbouw (-9,0 procent) lieten een forse daling zien. Daarbij speelde het seizoen een rol.

Omdat deze zomer veel evenementen plaatsvonden, die voorgaande jaren vanwege corona geen doorgang vonden, daalde ook het aantal WW-uitkeringen in de cultuursector (-7,1 procent). Ook in de andere sectoren daalde het aantal WW-uitkeringen, alleen bij de overheid was er een lichte stijging (+0,8 procent). 

Problemen dreigen voor bouwsector
Dat er volop werk is in de bouw, wordt bevestigd door cijfers van Indeed: want in de bouwsector ligt het vacatureniveau op dit moment 35 procent boven dat van voor de pandemie.

“Economen van ABN AMRO voorspelden moeilijkheden in de bouw, mede door aanstaand personeelstekort in de sector.” Dit effect ziet Indeed ook duidelijk terug in de cijfers. “Dat het niveau redelijk stabiel is, betekent helaas niet dat het aantal openstaande vacatures afneemt. Dit betekent mogelijk alleen dat een plafond is bereikt”, zegt Oude Veldhuis.

Kinderopvang en onderwijs
Waar het aantal vacatures in de kinderopvang in het eerste kwartaal van dit jaar nog toenam met ruim tien procentpunt, is dit in de afgelopen maand met ruim zeven procentpunt afgenomen. “Meer kinderen dan ooit gaan op dit moment naar de kinderopvang, terwijl personeel steeds lastiger te vinden is,” zegt Oude Veldhuis. “Vanwege het personeelstekort zijn opvangorganisaties bijvoorbeeld plotseling genoodzaakt contracten op te zeggen. Dat is ontzettend vervelend voor ouders en kinderen, maar de crèche kan vaak niet anders.”

De stijging van het aantal openstaande vacatures in het onderwijs zet nog steeds door. Het huidige niveau ligt 53 procent boven het niveau van voor de coronacrisis. Volgens Oude Veldhuis lijkt het erop “dat werkgevers nu al voorsorteren op het nieuwe schooljaar.”

Volop vacatures bij Defensie
De sector met het hoogste aantal openstaande vacatures is op dit moment defensie, waar het niveau 150 procent boven het niveau van voor de pandemie ligt. Afgelopen maart was dit zelfs bijna 200 procent.

Oude Veldhuis: “Dit is waarschijnlijk een direct gevolg van de oorlog in Oekraïne. Naar aanleiding van de geopolitieke spanningen is onder andere de discussie aangewakkerd over het personeelstekort waar de Nederlandse defensie mee kampt. Het aantal vacatures laat duidelijk zien dat zij druk bezig zijn met het oplossen hiervan.”


MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?