Vitaliteit en employability ook inzetten om jongeren te werven

Als vitaliteit en employability op de HR-agenda staan, denken we meestal aan het inzetbaar houden van ouderen. Maar deze termen zijn net zo bruikbaar voor het werven van jong talent. Want de helft van de millennials hecht veel belang aan een gezonde levensstijl en een goede balans tussen werk en privéleven. Werkgevers moeten daarom aansluiten bij de beleefwereld van hun (potentiële) medewerkers.

Dit blijkt uit recent onderzoek van Intelligence Group op het GfK Consumentenpanel waarbij 1.003 hoogopgeleide jongeren uit de Nederlandse beroepsbevolking in de leeftijdscategorie 18 tot 30 jaar ondervraagd zijn naar de interesse in en het bewust nastreven van een gezonde levensstijl en de werk-privé balans.

Jongeren willen gezond leven
De interesse voor een gezonde levensstijl is groot onder jongeren uit de Nederlandse beroepsbevolking. Zo geeft de helft van de jongeren tussen de 18 en 30 jaar aan bewust gezond te leven.

Binnen die jongerengroep zijn (para)medici (57%) het meest bewust bezig met een gezonde levensstijl. Daarentegen blijkt dat ICT’ers (17%) en onderwijskundigen (15%) het minst bewust gezond leven. Het gemiddelde van de Nederlandse beroepsbevolking is 21%.

Zorg voor goede werk-privébalans
Wanneer er naar de werk-privé balans gevraagd wordt, blijkt dat meer dan de helft (51%) van de 18 tot 30 jarigen voor een goede werk-privé balans zorgt.

Waar ICT’ers (59%) en (para)medici (53%) hier meer dan gemiddeld voor zorgen, geldt dit niet voor verpleegkundigen. Ten opzichte van het gemiddelde van deze leeftijdscategorie (11%) geeft 16% van de verpleegkundigen aan niet voor een goede balans tussen inspanning en ontspanning te zorgen wat bijna 1,5 keer meer dan gemiddeld is.

Niet alleen voor duurzame inzetbaarheid
Om millennials te bereiken wordt het voor werkgevers steeds belangrijker om in de beleefwereld van medewerkers en potentiële medewerkers te komen.

“Waren woorden als vitaliteit en employability tot 2017 vooral termen die gebruikt werden in het kader van duurzame inzetbaarheid, zien we deze termen nu steeds vaker terugkomen in het werven van talent’’, aldus Maaike Kooter, projectleider employability bij Intelligence Group.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?