Personeelsnet

Vaste baan en eigen huis komen voor veel twintigers pas later

De twintigers van nu hebben te maken met een arbeidsmarkt waar flexibele arbeidsrelaties steeds gewoner zijn geworden. Ze moeten dan ook veel langer wachten voordat ze vast werk vinden.

Mannen hadden in 2018 bovendien vaker geen werk, meldt het CBS, waardoor het aandeel mannen met een vaste arbeidsrelatie meer is gedaald dan bij vrouwen.

Pas veel later een vaste baan
Jonge mannen en vrouwen bereiken in 2018 verschillende mijlpalen in hun leven later dan de twintigers van 2008. Zo gaan ze later uit huis, volgen langer onderwijs en hebben minder snel een vaste arbeidsrelatie of een koophuis. Ook stijgt de leeftijd waarop zij gaan samenwonen of kinderen krijgen.

Het grootste verschil is de leeftijd waarop twintigers vast werk hebben. In 2018 had de helft van de 27-jarigen een vaste arbeidsrelatie, tien jaar eerder had de helft van de 24-jarigen al vast werk. Ook is er nauwelijks nog verschil in het aandeel mannen en vrouwen met een vaste arbeidsrelatie, terwijl in 2008 vrouwen op wat latere leeftijd vast werk hadden.

Maar ook later op de arbeidsmarkt
De huidige twintigers volgen langer onderwijs en betreden dus ook later de arbeidsmarkt. In 2008 volgde meer dan de helft van de 23-jarigen geen onderwijs meer, in 2018 lag dit op 24-jarige leeftijd. Een groter aandeel twintigers volgt een hbo- of universitaire opleiding, waardoor hun onderwijsloopbaan langer duurt.

Jonge twintigers wonen begin 2018 minder vaak gehuwd of ongehuwd samen en hebben minder vaak kinderen dan in 2008. Ze wonen minder vaak samen en ook de stap naar een huwelijk zetten twintigers minder snel. In 2008 waren ruim 3 op de 10 29-jarigen getrouwd, in 2018 was dat ruim een kwart. De gemiddelde leeftijd bij het eerste huwelijk is tussen 2008 en 2018 gestegen van 30 jaar naar 31,5 jaar voor vrouwen en van 32,8 jaar naar 33,9 jaar voor mannen.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?