Personeelsnet

Ontslagkosten na langdurige ziekte omlaag, premie wel omhoog

Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De compensatie komt uit het Algemeen werkloosheidsfonds, waarvoor werkgevers straks wel meer premie moeten gaan afdragen.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat dit regelt van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ontslag na langdurige ziekte kost extra geld
Wie recht heeft op een transitievergoeding, krijgt deze ook na een langdurige ziekteperiode. Werkgevers ervaren dat als oneerlijk, omdat zij de zieke werknemer ook al twee jaar loon moeten doorbetalen.

De optelsom van die financiële verplichtingen, vinden veel werkgevers zwaar en onredelijk. Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om mensen aan te nemen en wil deze scherpe rand van de transitievergoeding afhalen.

Compensatie, maar wel hogere premie
Het is de bedoeling dat werkgevers vanaf 2020 worden gecompenseerd voor de vergoeding die betaald wordt na het ontslag van een langdurig zieke werknemer. Deze compensatie komt uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat wel een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover.

In eerdere kabinetsplannen, was het de bedoeling dat de compensatie met terugwerkende kracht werd verleend, vanaf 2015. Het is nog niet duidelijk, of dat straks ook mogelijk is.

Afwijking transitievergoeding per cao
Cao-partijen krijgen meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. De cao moet dan wel voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?