Net afgestudeerde vrouwen, werken meteen al in deeltijd

Het zal voor niemand die werkt als een verrassing komen, maar de laatste cijfers bevestigen dat jonge vrouwen veel vaker in deeltijd werken dan jonge mannen. Bijna tweederde van de vrouwen van 18-25 jaar heeft een deeltijdbaan, tegen 30% van de mannen.

Door het deeltijdwerk zijn jonge vrouwen minder vaak economisch zelfstandig. In de groep van 30 tot 35 jaar is 67% van de vrouwen economisch zelfstandig, tegen 82% van de mannen. Dit blijkt uit het onderzoek Werken aan de start - Jonge vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Vrouwen werken meteen al vaker in deeltijd
Jonge vrouwen werken vaker in deeltijd dan jonge mannen. Dit verschil ontstaat al aan het begin van de loopbaan, wanneer er meestal nog geen kinderen zijn. Maar vrouwen werken niet altijd vrijwillig in deeltijd: een deel van de jonge vrouwen (bijna de helft van de groep tot 25 jaar) zou graag meer uren willen werken.

Omdat ze weinig betaalde uren maken, verdienen vrouwen een lager jaarinkomen. Ook zijn jonge vrouwen minder vaak economisch zelfstandig dan mannen in deze leeftijd. Dit betekent dat ze niet tenminste 920 euro per maand verdienen.

Opleiding voor een vak in deeltijdwerk
Vrouwen volgen vaker een opleiding die ‘voorsorteert’ op een beroep of branche waarin vaker in deeltijd wordt gewerkt, zoals in de zorg. Verder vinden vrouwen het ook belangrijker dat ze hun baan met (toekomstige) zorgtaken of hobby’s kunnen combineren.

Daar komt nog bij dat veel startersbanen worden aangeboden als deeltijdbanen. Pas wanneer zij meer ervaring hebben, vragen jongeren meer uren bij hun werkgever. Uit de gesprekken met jongeren ontstaat de indruk dat vrouwen minder geneigd zijn om dit te doen dan mannen.

Uurlonen jonge vrouwen en mannen verschillend
Vrouwen tot 25 jaar lijken na het afronden van hun opleiding even gemakkelijk een baan te vinden als jonge mannen. Jonge vrouwen werken zelfs vaker in hogere functies dan mannen van dezelfde leeftijd doordat zij hoger opgeleid zijn.

Voor vrouwen tot 30 jaar die bij de overheid werken ligt het uurloon hoger dan dat van mannen. In de groep 30 tot 35 jaar is er geen verschil. In het bedrijfsleven verdienen vrouwen tot 25 jaar een hoger uurloon dan mannen en een gelijk uurloon in de groep 25-30 jaar. Maar vrouwen van 30-35 jaar verdienen een lager uurloon dan hun mannelijke collega’s.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?