Personeelsnet

Minder vaste contracten: werknemer voelt omslag op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt lijkt langzamerhand iets minder onder druk te staan. Werknemers moeten langer zoeken naar een nieuwe aan omdat de concurrentie weer groter wordt. Verder krijgen werknemers niet meer zo vaak een aanbod van recruiters. Hoewel de krapte op de arbeidsmarkt nog niet voorbij is, wordt de onderhandelingspositie van sollicitanten toch iets zwakker. Werkgevers bieden weer minder makkelijk een vast contract aan.

De signalen dat de arbeidsmarkt in Nederland afkoelt, worden afgegeven door Intelligence Group. Uit cijfers van hun Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek blijkt dat in het tweede kwartaal van 2019 meer mensen actief op zoek zijn naar een baan, terwijl het aantal latente baanzoekers is gedaald.

Werkgevers bieden minder vaste contracten
“De onderhandelingspositie van sollicitanten wordt langzamerhand minder goed. Voor het tweede kwartaal op rij zien we dat de afkoeling op de arbeidsmarkt doorzet”, stelt Gijs de Haas van Dorsser, Managing Director Intelligence Group. “Het aantal actieve baanzoekers stijgt en het aantal tijdelijke contracten neemt toe. Ondanks dat de groei vertraagt, blijft het aantal vacatures historisch hoog en daarmee ook krapte op de arbeidsmarkt.”

In het tweede kwartaal van 2019 zijn dan ook iets minder vaste contracten uitgegeven dan in het kwartaal daarvoor. Het aantal tijdelijke contracten is juist toegenomen. Wel zijn de vooruitzichten op een vast contract voor flexwerkers nog steeds gunstig.

Minder vacatures, minder sourcing
Voor 2019 verwacht het arbeidsmarktadviesbureau een daling van het aantal vacatures ten opzichte van 2018. Het aantal vacatures komt dan weer op het niveau van 2016 of 2017. Vanaf 2020 zal het aantal vacatures licht afnemen, maar blijft het absolute aantal vacatures (bijna 1 miljoen per jaar) historisch gezien toch hoog.

Een ander teken dat de arbeidsmarkt wat ruimer wordt, is de afname van de ‘sourcingdruk’. Dit betekent dat minder mensen in het afgelopen kwartaal zijn benaderd door een recruiter. Bij zeer schaarse beroepen is deze sourcingsdruk nog wel heel hoog, maar voor andere functies neemt die af.

Meer actieve baanzoekers op de arbeidsmarkt
Werkgevers kunnen profiteren van een iets ruimer arbeidsaanbod. Want in het tweede kwartaal van 2019 kwamen 61.000 extra actieve baanzoekers op de arbeidsmarkt, waardoor de concurrentie tussen kandidaten dus groter is.

In plaats van afwachten en benaderd worden, moeten sollicitanten vaker zelf op zoek gaan naar een nieuwe baan. De luxe positie van afwachten, werkt misschien nog wel voor de zeer schaarse beroepen (engineering & IT), maar niet voor de categorie die daar net onder valt (finance, marketing, sales). Zij moeten nu zelf weer meer hun best doen om een baan te vinden.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?