Personeelsnet

Economische groei neemt af, maar lonen stijgen

Het groeitempo van de Nederlandse economie neemt af, bij een aanhoudend zeer krappe arbeidsmarkt. Na achtereenvolgens 3,0% en 2,6% in 2017 en 2018, daalt de groei van het bruto binnenlands product (bbp) in 2019 naar 1,6%. In 2020 en 2021 komt de groei op 1,5% en 1,4%. De werkloosheid ligt in elk van de jaren 2019-2021 op 3,3% van de beroepsbevolking en blijft daarmee historisch laag.

Dit blijkt uit de nieuwe halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB), die vandaag zijn gepubliceerd.

De lagere groei hangt vooral samen met internationale economische ontwikkelingen, waardoor de Nederlandse uitvoer minder sterk toeneemt.

Snellere toename van lonen en prijzen

Huishoudens blijven profiteren van de krappe arbeidsmarkt. De afgelopen jaren steeg hun inkomen vooral door de snelle groei van het aantal banen. De komende jaren neemt de loonstijging toe, onder druk van de lage werkloosheid en de hogere inflatie. De loonsom per werknemer (bedrijven) groeit in 2019 met 2,8% en neemt in de jaren daarna toe met 3,7% respectievelijk 3,8%. De inflatie komt in 2019 op 2,5%. Dit jaar worden de prijzen sterk beïnvloed door de verhogingen van de btw en de energiebelasting. In 2020 wordt een lagere inflatie geraamd (1,6%), die in 2021 weer oploopt naar 2,1%, vooral door de toenemende loonkosten.

Krappe arbeidsmarkt

De werkgelegenheidsgroei is dit jaar stevig (1,9%), maar valt terug naar 0,2% in 2021. In de afgelopen jaren daalde het werkloosheidspercentage van 7,4% in 2014 tot 3,8% in 2018. Dit jaar daalt de werkloosheid verder tot gemiddeld 3,3% van de beroepsbevolking. Daarmee is de arbeidsmarkt zeer krap. In de afgelopen vier decennia was de arbeidsmarkt alleen in 2001 net zo gespannen, in alle andere jaren lag het werkloosheidspercentage hoger. In 2020 en 2021 blijft de werkloosheid op het lage niveau van 3,3%.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

 

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?