Personeelsnet

Door meetellen NOW-banen vallen arbeidsmarktcijfers nog mee

De stand van de arbeidsmarkt is in het vierde kwartaal van 2020 verslechterd, maar al met al vallen de cijfers nog mee. Het aantal banen daalde licht en er zijn minder vacatures. Positief is, dat de werkloosheid afnam met 35 duizend. Een kanttekening is er wel te maken bij de cijfers: banen die door de overheid overeind worden gehouden met de NOW-regeling, tellen als volwaardige banen mee.

Dit blijkt uit de laatste cijfers van het CBS over de arbeidsmarkt.

Banen inclusief NOW-regeling
Het totale aantal banen, kwam in het vierde kwartaal uit op 10 714 duizend en ligt daarmee nog iets boven het niveau van het eerste kwartaal van 2019. Ten opzichte van het derde kwartaal, waren er 14 duizend banen minder, een afname van 0,1 procent.

Het CBS zet wel een kanttekening bij de banencijfers. Want daarin zijn alle banen meegeteld, inclusief de banen van mensen die doorbetaald krijgen door de NOW-subsidie vanwege de coronacrisis.

Minder werknemersbanen
De afname van banen betrof vooral werknemers (-24 duizend). Net als in de voorgaande kwartalen, kwamen er juist banen van zelfstandigen bij (+10 duizend). Het aantal werknemersbanen kwam daarmee op 8.394000, ten opzichte van 2.320000 zelfstandigen.

Bij uitzendbureaus kwamen er 13 duizend banen bij van het derde op het vierde kwartaal, een stijging van 2 procent. Het aantal banen in deze bedrijfstak is nu op hetzelfde niveau als in het vierde kwartaal van 2015.

Minder flexbanen, iets meer vaste contracten
Het aantal overige werknemers met een flexibele arbeidsrelatie groeide de afgelopen jaren tot 2 miljoen in de tweede helft van 2018. In de loop van 2019 zette een daling in, die werd versterkt door de coronacrisis. In het vierde kwartaal van 2020 waren er 1,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, 177 duizend minder dan in het vierde kwartaal van 2019.

Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie nam in dezelfde periode toe, maar minder sterk dan voorheen. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2019 steeg het aantal vaste werknemers met 95 duizend naar 5,7 miljoen. Het aantal zelfstandig ondernemers zonder personeel nam met 53 duizend eveneens toe, naar 1,2 miljoen in het vierde kwartaal van 2020.

Minder nieuwe vacatures, spanning loopt toch op
In de loop van het vierde kwartaal ontstonden 258 duizend nieuwe vacatures. Dat zijn er bijna 6 duizend minder dan in het derde kwartaal. Gemiddeld ontstonden in 2020 per kwartaal 254 duizend vacatures open. In 2019 waren dat er gemiddeld nog 315 duizend. De vacaturegraad nam in het vierde kwartaal af tot 25 vacatures zijn per duizend banen van werknemers. Halverwege 2019 stond de vacaturegraad op zijn hoogste stand, met 34 vacatures per duizend banen.

Hoewel het aantal vacatures in het vierde kwartaal afnam, nam het aantal werklozen sterker af. Hierdoor is de spanning op de arbeidsmarkt iets toegenomen tot 55 vacatures per 100 werklozen. Een kwartaal eerder waren dat er 51 en medio 2019 werd nog een recordstand van 93 vacatures per 100 werklozen gemeten.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?