Ook de klant wil het: ouderen op de werkvloer

Sinds begin 2000 is de gemiddelde leeftijd op de werkvloer vier jaar gestegen naar ruim 42 jaar. Werkgevers die hun personeelsbestand willen ‘verjongen’, zouden beter de voordelen van oudere personeelsleden kunnen benutten, want hun klanten worden ook ouder. Bovendien zijn er regelingen die het financieel aantrekkelijker maken om een oudere werknemer in dienst te nemen.

De Nederlandse (beroeps-)bevolking wordt de komende jaren onontkoombaar ouder. Tegen die trend in, lijkt het er soms op dat bedrijven het liefst willen ‘verjongen’, maar dat zal ze lang niet allemaal lukken. Dat is niet erg, want vergrijzing is niet alleen maar een hoofdpijndossier voor werkgevers. Het biedt ook kansen stelt Leontine Treur, senior-econoom van de Rabobank.
Slimme werkgevers kunnen bovendien gebuik maken van regelingen die het aantrekkelijker maken een oudere werknemer in dienst te nemen.

Lage instroom, meer vergrijzing
Vooral bij de overheid, het onderwijs en de landbouw is de gemiddelde leeftijd relatief hoog. In de landbouw werken veel zelfstandigen die geen opvolger hebben en dus maar zelf doorgaan. De overheid en het onderwijs lijden onder jarenlange bezuinigingen en vacaturestops, waardoor de vergrijzing voortzet.

Relatief stijgt de gemiddelde leeftijd het snelst in de financiële sector, de bouw en de industrie. Dit komt doordat in deze sectoren steeds minder mensen werken, terwijl er weinig nieuwe mensen instromen. Door de efficiency, vergrijzen deze sectoren dus sneller dan gemiddeld.

De klant wordt ook ouder
Niet alleen het personeel wordt ouder; de gemiddelde leeftijd van klanten stijgt ook. Dus is het vaker een oudere die de showroom binnenstapt voor een auto of een keuken. De leeftijd van de gemiddelde huizenkoper die bij de bank aanklopt, is nu 39 jaar. Het aandeel huizenkopers boven de 55 stijgt dan ook fors.

Ook andere klanten van de bank zijn vaak veertigers en vijftigers, zoals ondernemers en vermogende particulieren. Zij vinden het juist wel prettig om een adviseur van (ver) boven de veertig tegenover zich te hebben. Een slimme werkgever kan dus ook zijn voordeel doen met een vergrijzend personeelsbestand. Maar dat vraagt wel om een frisse blik, aldus Treur.

Oudere werknemers zijn niet zo duur
Volgens de Rabo-econoom leeft bij werkgevers nog het beeld dat oudere werknemers duur zijn. Maar in veel cao’s zijn specifieke voordelen voor ouderen al geschrapt. Bovendien nemen veel werkloze ouderen genoegen met een lager salaris als ze weer aan het werk komen. Zittende ouderen zijn bovendien vaker bereid om demotie te accepteren.

De zorg blijft terecht, of ouderen met zwaar werk hun functie wel kunnen blijven uitvoeren. Maar in de meeste sectoren is helemaal geen sprake van fysiek zwaar werk en is het niet zo moeilijk om langer doorwerken te faciliteren.

Gemotiveerd en betere werk-privébalans
Volgens uitvoeringsorganisatie UWV hebben ouderen veel werkervaring en vakkennis en zijn daardoor vaak snel ingewerkt. Ook kunnen werkgevers hun voordeel doen met het netwerk en de levenservaring van oudere werknemers.

Verder zijn 50-plussers loyaal, gemotiveerd en door hun ervaring vaak beter bestand tegen stress, weet UWV. Tenslotte is de werk-privébalans van ouderen vaak wat beter, bijvoorbeeld omdat zij meestal al ‘uit de kinderen zijn’.

Financiële voordelen aannemen van 50-plussers
Er zijn regelingen die het voor werkgevers en intermediairs interessant maken om 50-plussers aan werk te helpen. Met de regelingen loopt de werkgever minder risico. Ook is er financieel voordeel te behalen als u een 50-plusser aanneemt. Het gaat om de volgende regelingen:

  • Mobiliteitsbonus (premiekorting): u krijgt korting op premies die u betaalt aan de Belastingdienst. Dit geldt voor een werknemer met een uitkering die 56 jaar of ouder is. U heeft hiervoor een doelgroepverklaring nodig.
  • Proefplaatsing: om te beoordelen of een oudere werknemer geschikt is voor een functie, kan deze een proefplaatsing krijgen.
  • Compensatieregeling: voor voormalig werkloze werknemers die geboren zijn vóór 8 juli 1954 betaalt UWV soms een Ziektewet-uitkering.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

 

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?