Personeelsnet

Arbeidsmarkt alleen nog krap voor ICT en technische beroepen

Het aantal ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen is sinds het voorjaar ruim verdubbeld naar 11.400 in de afgelopen zomer. Van een krappe arbeidsmarkt is geen sprake meer, want in de meeste gebieden van ons land is deze nu gemiddeld tot ruim. Alleen onder ICT en technische beroepen is nu nog sprake van krapte.

Dit meldt UWV, dat een analyse maakte van de gevolgen de coronacrisis voor de arbeidsmarkt. UWV verstrekte eind augustus 292.000 WW-uitkeringen voor mensen die hun baan verloren. Dit is een stijging van 55.000 uitkeringen (+23%) ten opzichte van vorig jaar.

Toch zijn er nog steeds beroepen waar sprake is van spanning op de arbeidsmarkt. Bij ICT en technische beroepen bijvoorbeeld. Zo is er nog veel vraag naar bijvoorbeeld machinemonteurs, productleiders industrie, elektriciens, en softwareontwikkelaars.

Veel jongeren en flexwerknemers verliezen hun baan
Door de coronacrisis is de netto arbeidsparticipatie van jongeren (tot 25 jaar) van februari tot augustus gedaald naar 60,8. In die maanden hebben 111 duizend jongeren hun baan verloren. Ook op andere gebieden worden jongeren getroffen door de economische crisis. Zo is het tekort aan stageplaatsen opgelopen tot bijna 19 duizend.

In het tweede kwartaal van 2020 is het aantal werknemers met een flexibel arbeidscontract ook fors gedaald: 148 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2020 en 272 duizend minder dan in het tweede kwartaal van 2019. De daling betrof vooral werknemers die korter dan een half jaar in dienst waren. De grootste daling was bij de uitzendkrachten, maar ook het aantal oproep- en invalkrachten nam sterk af.

Tweemaal zoveel ontslagaanvragen
In de eerste negen maanden van dit jaar waren er ruim 21.000 ontslagaanvragen, tweemaal zo veel als in 2019. In de zomermaanden werden er in totaal 11.400 ontslagaanvragen ingediend om bedrijfseconomische redenen. In juni waren dat er 4.470, in juli 2.580, in augustus 2.157 en in september 2.223. Dit is een stuk hoger dan in het voorjaar, toen in drie maanden tijd in 4.800 ontslagaanvragen zijn ingediend.

Ook het aantal vacatures neemt verder af. De sterkste daling komt voor bij commerciële beroepen. Van ruim 24.000 vacatures in het eerste kwartaal van 2020, naar 19.000 in het tweede kwartaal (-22 procent). Ook is er minder aanbod voor managers (-21 procent) en onder bedrijfseconomische en administratieve beroepen (-18 procent).

Afspraken in vaststellingsovereenkomst
Een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen, wordt in veel gevallen niet helemaal doorgezet. Eerst wordt wel een voorlopige aanvraag gedaan bij het UWV, waarna de werkgever het gesprek aangaat met de werknemer. Vervolgens worden gemaakte afspraken over het ontslag en de financiële vergoeding schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De voorlopige ontslagaanvraag bij het UWV wordt dan ingetrokken.

Als dat niet gebeurt, wordt de inhoudelijke behandeling gestart door UWV. Dan wordt ook verweer van de werknemer gevraagd. Indien de werknemer of werkgever bezwaar maakt tegen het uiteindelijke ontslagbesluit, kunnen zij nog een procedure starten bij de rechter. Dat komt slechts sporadisch voor. Het aantal verleende ontslagvergunningen is in de eerste negen maanden van 2020 wel 24% hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?