Personeelsnet

300 duizend 65-plussers zijn nog aan het werk

In 2020 waren 300 duizend mensen van 65 jaar of ouder aan het werk. Een forse toename sinds 2003, toen nog maar 75 duizend mensen na hun 65e doorwerkten. Een fors deel heeft een vaste baan, omdat de pensioenleeftijd verder opschuift. De gewenste pensioenleeftijd van werknemers gaat ook stukje bij beetje omhoog.

De groei komt deels door de vergrijzing van de bevolking, maar vooral omdat de arbeidsparticipatie van 65-plussers sinds 2003 ruim verdubbelde. Dit komt weer door de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd tot 66 jaar en 4 maanden in 2020, zo blijkt uit cijfers uit de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het CBS.

Gewenste pensioenleeftijd iets opgeschoven
Van 2000 tot en met 2006 lag de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers rond 61 jaar. Deze steeg vervolgens geleidelijk tot gemiddeld 65 jaar en 6 maanden in 2020. Werknemers van 55 tot 65 jaar denken gemiddeld genomen in staat te zijn om door te werken tot ruim 66 jaar. Toch willen ze liever iets eerder stoppen, gemiddeld met 65 jaar en 5 maanden.

De leeftijd waarop werknemers willen stoppen met werken, is in de afgelopen jaren licht toegenomen. Ook de uiterste leeftijd waarop ze denken nog te kunnen werken ligt hoger. Zelfstandig ondernemers willen tot op hogere leeftijd doorgaan dan werknemers en denken daartoe ook langer in staat te zijn.

Vaste baan komt vaker voor
Werkende 65-plussers hebben sinds 2014 steeds vaker een vaste baan (34 procent). Het percentage flexwerknemers en ook het percentage zelfstandigen was in 2020 lager dan in 2003.

Onder 65- en 66-jarigen met betaald werk zijn werknemers in de meerderheid, veelal in een vaste baan. Daarentegen zijn de meeste 67-plussers met betaald werk aan de slag als zelfstandige, in verreweg de meeste gevallen zonder personeel. De werknemers in deze leeftijdsgroep hebben relatief vaak een flexibele arbeidsrelatie.

Krasse knarren: steeds meer werkende 75-plussers
Van de 65-plussers met betaald werk is 1 op 10 een 75-plusser. Hun aantal nam toe van 9 duizend in 2003 naar 30 duizend in 2020. Daarmee verrichtte vorig jaar 2,2 procent van de bevolking van 75 jaar of ouder betaald werk. Het waren vooral mannen en bijna de helft van deze krasse knarren werkte minder dan twaalf uur per week.

Tussen beroepsgroepen loopt het percentage werkende 65-plussers flink uiteen. Van alle beeldende kunstenaars was ruim een kwart een 65-plusser, het hoogste percentage van alle beroepsgroepen. Ook onder chauffeurs (15 procent) en meubelmakers, kleermakers en stoffeerders (14 procent) zijn nog relatief veel mensen op hoge leeftijd aan het werk.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?