Personeelsnet

3 Voorwaarden voor creativiteit: zorg voor rust, goede timing en aandacht voor proces

We doen voortdurend een beroep op de creatieve output van werknemers om de concurrentie voor te blijven. Maar stress, keihard werken en deadlines halen, gaan niet goed samen met het nadenken over creatieve oplossingen voor problemen. Want creatieve processen vragen veel energie. Dus als het voortdurend druk, druk, druk is op het werk, zal de uitkomst van een creatief proces waarschijnlijk ondermaats zijn. Werkgevers moeten daarom drie aandachtspunten in acht nemen.

Dat blijkt uit PhD-onderzoek waarmee Gerben Tolkamp op 4 juli 2022 promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen, vakgebied Human Resource Management & Organizational Behaviour.

Creativiteit kost energie
Voor zijn onderzoek bekeek Tolkamp wanneer medewerkers zich bezighouden met (verschillende typen) creatieve processen, in welke volgorde ze dat doen en welke consequenties dat heeft voor creatieve output.

Dr. Tolkamp concludeert dat creativiteit energie kost. Dat betekent dat organisaties die creativiteit verwachten van hun medewerkers ervoor moeten zorgen dat werknemers voldoende energie hebben om aan creatieve oplossingen te werken.

Drie aandachtspunten voor werkgevers
Tolkamp presenteert drie belangrijke elementen die werkgevers in acht kunnen nemen:

3 Aandachtpunten voor werkgevers om creativiteit te stimuleren

1. Op het juiste moment
Het is belangrijk dat werkgevers nadenken over de timing van creatieve projecten: misschien is het handiger dat werknemers aan een creatief project beginnen nadat ze een relatief rustige dag of werkperiode hebben gehad, in plaats van na een periode waarin ze wekenlang keihard hebben gewerkt om een deadline te halen.

In de breedste zin betekent dit dat werknemers die in een werkomgeving actief zijn die chronisch meer energie kost dan oplevert door het gebrek aan energie in hun creatieve wiek geschoten worden. Dit vraagt van werkgevers om na te denken hoe zwaar ze hun werknemers belasten en over wat ze kunnen doen om werknemers hun energievoorraden weer te laten aanvullen.

2. Zorg voor de juiste werkomgeving
Creativiteit bestaat uit verschillende gedragingen en de werkomgeving beïnvloedt welke gedragingen werknemers meer gaan vertonen. Dit beïnvloedt vervolgens het type creativiteit dat tot stand komt. Dit inzicht kan werkgevers helpen om te sturen op bepaalde creatieve uitkomsten.

3. Steeds weer terug naar de tekentafel
Het creatieve proces kan beter als dynamisch en iteratief dan als lineair worden beschreven. Dit betekent dat mensen wisselen tussen het nadenken over het probleem, verzamelen van informatie, bedenken van ideeën en het kiezen en bijschaven van problemen. Niet simpelweg wat stappen doorlopen, maar regelmatig terug naar de tekentafel.


MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?