HR Tools & Extra's

Ontslag: werknemer na 2 jaar ziekte niet ontslaan?

Als een werknemer langer dan 2 jaar ziek is, hoeft de werkgever het loon niet meer door te betalen. Het was gebruikelijk om de werknemer dan te ontslaan, maar met de komst van de WWZ moet dan transitievergoeding worden betaald. Sommige werkgevers kiezen ervoor om de werknemer dan maar 'slapend' in dienst te houden.

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, is de werkgever in beginsel verplicht een gedeelte van het loon gedurende de eerste twee jaar van ziekte door te betalen. Daarnaast is de werkgever, net als de werknemer, verplicht zich in te spannen voor de re-integratie van de werknemer: zo dient de werkgever een bedrijfsarts in te schakelen en met de werknemer een plan van aanpak voor de re-integratie op te stellen.

Slapende dienstverbanden
Deze inspanningen leiden niet altijd tot de gewenste terugkeer van de werknemer op de werkvloer. Zo komt het regelmatig voor dat de werkgever maar liefst 2 jaar lang verplicht het loon van de werknemer voor 70% doorbetaalt, zonder dat de werknemer hier enige arbeid tegenover heeft kunnen stellen. Na deze 2 jaar hoeft de werkgever het loon in beginsel niet meer door te betalen. Dit betekent echter niet dat de arbeidsovereenkomst daarmee ook is afgelopen. Juristen noemen dergelijke arbeidsverhoudingen na afloop van de 2 ziektejaren ‘slapende dienstverbanden’.

Het feit dat een dienstverband ‘slaapt’ brengt wel met zich dat het voor de werkgever een stuk makkelijker is geworden om een ontslagvergunning bij het UWV te verkrijgen en daarmee de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Wanneer de werkgever het UWV ervan kan overtuigen dat hij zich 2 jaar lang voor de re-integratie van zijn werknemer heeft ingespannen en het loon ook gedurende deze periode heeft doorbetaald, zal het UWV de ontslagvergunning in de meeste gevallen verstrekken. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat het niet te verwachten is dat de werknemer niet binnen 26 weken zal herstellen.

Nieuw ontslagrecht sinds 1 juli 2015
Sinds juli 2015 moeten werkgevers bij het einde van een dienstverband dat langer dan 2 jaar heeft geduurd, de werknemer een transitievergoeding betalen. Voorheen was het nog zo dat een werkgever de werknemer in beginsel geen vergoeding verschuldigd was, wanneer hij een dienstverband met een ontslagvergunning van het UWV opzegde.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.